Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõigete 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 13.07.2017 määruse nr 126 „Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" alusel  on alates 24.10.2017 Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla õigusjärglane Lääne-Harju vald. Uue omavalitsusüksuse ametlik koduleht asub aadressil

www.laaneharju.ee

Käesoleval kodulehel olevad andmed on ajaloolise tähendusega

Õpilasliiniga seotud küsimustega tegeleb haridusnõunik Milvi Brokko 677 6932, 53 305 915
LÄÄNE-HARJU VALLA VALIMISKOMISJON

Asukoht: Ranna tee 8, Vasalemma alevik, Vasalemma vald, Harju maakond
(Vasalemma vallamaja, ruum nr 210).

Tööaeg :
16. 08 - 11. 09 2017 a.
E, K, R 10.00-12.00
T, N 16.00-18.00

Alates 12. 09 2017 a.
T 15.00-17.00
N 10.00-12.00
Vallakantselei üldnumber 677 6910
AS Lahevesi ööpäevaringne abitelefon 55 512 798

Mis toimub?