Ajalugu

Nagu mujalgi Eestimaal, nii ka Keila mail sai kohaliku omavalitsuse tekkimine võimalikuks pärast pärisorjuse kaotamist 1816. a. Esialgu oli vald Keila mõisa piires loodud seaduslik haldusüksus, millele laialdasemad õigused anti alles 1866.a.  vallaseadusega. Sel ajal oli Keila valla territooriumil 8 väikest mõisavalda.

1890.a. 28. detsembril andis talurahva komissarihärra välja kirja nr. 1493, mille kohaselt ühendati Käesalu, Ohtu, Klooga, Humala, Joa-Meremõisa-Laulasmaa, Keila ja Lehola vald koos Maeruga ühiseks vallaks nimega Keila. Kuigi aeg on valla piire mõningal määral muutnud, loeme me just 28. detsembrit 1890 Keila valla sünnipäevaks. Valla staatus oli Keila vallal aastani 1950, ennistati 10. september 1992.