Vallakantselei

Vallakantselei üldnumber 677 6910

 

Lea Koronen

Ametinimetus:               Vallasekretär 

Vastuvõtuaeg:               E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00

Telefon:                          677 6914

E-Post:                            lea.koronen@keilavald.ee

Haridus:                          keskeriharidus, Tallinna Kergetööstuse Tehnikum, planeerimine sideettevõtetes (tehnik-planeerija)

                                         Valla- ja linnasekretäride pädevuskoolituse kutsetunnistus 

Ametijuhend

 

Liisi Ling

Ametinimetus:               Pereregistri spetsialist

Vastuvõtuaeg:              E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00

Telefon:                          677 6915

E-Post:                           liisi.ling@keilavald.ee

Haridus:                         kõrgharidus, Tallinna Tehnikaülikool, avalik haldus magister

Ametijuhend

 

Kalev Orgla

Ametinimetus:              Registripidaja

Vastuvõtuaeg:              E 9.00-13.00, K 14.00-19.00 ja R 9.00-13.00

Telefon:                         677 6917

E-Post:                          kalev.orgla@keilavald.ee

Haridus:                        kõrgharidus, Tartu Ülikool, TA Geoloogia Instituut, loodusteadus  

Ametijuhend

 

Anti Pärtel

Ametinimetus:               Õigusnõunik

Vastuvõtuaeg:               E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00

Telefon:                          677 6916

E-Post:                            anti.partel@keilavald.ee

Haridus:                        

Ametijuhend

 

Mari-Ly Häitson

Ametinimetus:               sekretär

Vastuvõtuaeg:              

Telefon:                          677 6910

E-Post:                            marily.haitson@keilavald.ee

Haridus:                        

Ametijuhend

 

Arendusteenistus

Maie Liblik

Ametinimetus:              Vallavalitsuse liige

Vastuvõtuaeg:              E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00

Telefon:                         677 6918

E-Post:                           maie.liblik@keilavald.ee

Haridus:                        kõrgharidus, Tartu Maaülikool, maakorralduse bakalaureus

Ametijuhend:

 

Andres Kärssin

Ametinimetus:              Avalike suhete spetsialist

Vastuvõtuaeg:              E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00

Telefon:                        677 6937, 5382 6082

E-post:                          andres.karssin@keilavald.ee

Haridus:

Ametijuhend

 

Eha Kõiv

Ametinimetus:               Õigusnõunik

Vastuvõtuaeg:               

Telefon:                          55644265

E-Post:                            eha.koiv@keilavald.ee

Haridus:                        

Ametijuhend

 

 

 

Sotsiaal- ja lastekaitseteenistus

Kadri Kurm

Ametinimetus:                 Vallavalitsuse liige

Vastuvõtuaeg:                 E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00

Telefon:                            677 6913

E-Post:                             kadri.kurm@keilavald.ee 

Haridus:                           kõrgharidus, Tallinna Ülikool, kommunikatsiooni magister  

 

Anneli Sert

Ametinimetus:                Sotsiaalnõunik

Vastuvõtuaeg:                 E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00

Telefon:                            677 6930

E-Post:                              anneli.sert@keilavald.ee

Haridus:                            kõrgharidus, Tallinna Ülikool, sotsiaaltöö magister

Ametijuhend

 

Lada Raja

Ametinimetus:                 Lastekaitsespetsialist

Vastuvõtuaeg:                  E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00

Telefon:                             677 6933

E-post:                               lada.raja@keilavald.ee

Haridus:                            kõrgharidus, Tallinna Ülikool, andragoogika magister

Ametijuhend

 

Triin Vanem

Ametinimetus:                Sotsiaaltööspetsialist

Vastuvõtuaeg:                 E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00

Telefon:                            677 6931

E-Post:                              triin.vanem@keilavald.ee

Haridus:                           kõrgharidus, Tallinna Ülikool, sotsiaaltöö bakalaureus  

Ametijuhend

 

Anneli Sternfeld - lapsehoolduspuhkusel

Ametinimetus:                Sotsiaaltööspetsialist

Vastuvõtuaeg:                 E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00

Telefon:                            677 6929

E-post:                             anneli.sternfeld@keilavald.ee

Haridus:                          kõrgharidus, Tallinna Ülikool, sotsiaaltöö magister   

Ametijuhend

 

Jelena Adler

Ametinimetus:                 Hooldustöötaja

Vastuvõtuaeg:                

Telefon:                           677 6935

E-post:                            jelena.adler@keilavald.ee

Haridus:                          keskeriharidus, Järvamaa Kutsehariduskeskus, zootehnika   

Ametijuhend

Nele Trummar

Ametinimetus:                Sotsiaaltööspetsialist

Vastuvõtuaeg:                 E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00

Telefon:                            677 6929

E-post:                             nele.trummar@keilavald.ee

Haridus:                         rakenduskõrgharidus, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, sotsiaaltöö

Ametijuhend

 

Haridus- ja kultuuriteenistus

 

Milvi Brokko

Ametinimetus:                 Haridusnõunik

Vastuvõtuaeg:                 E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00

Telefon:                           677 6932

E-Post:                            milvi.brokko@keilavald.ee

Haridus:                          kõrgharidus, Tallinna Pedagoogiline Instituut, kehaline kasvatus

Ametijuhend

 

Peep Raun

Ametinimetus:                 Kultuurispetsialist

Vastuvõtuaeg:                 K 14.00-19.00

Telefon:                            677 6934; 5065 821

E-post:                             peep.raun@keilavald.ee

Haridus:                           kõrgharidus, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, muusikapedagoog-koorijuht

Ametijuhend

Ehituse-, planeerimise- ja maateenistus

Kalev Laast

Ametinimetus:                Vallavalitsuse liige

Vastuvõtuaeg:                E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00

Telefon:                          677 6912

E-Post:                           kalev.laast@keilavald.ee

Haridus:                         kõrgharidus, Sotsiaal-Humanitaar Instituut, õigusteadus bakalaureus

 

Risto Ling                         

Ametinimetus:                 Ehitusspetsialist

Vastuvõtuaeg:                 E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00

Telefon:                           677 6925

E-Post:                            risto.ling@keilavald.ee

Haridus:                          kõrgharidus, Euroakadeemia, loodusteaduste bakalaureus, keskkonnakaitse eriala   

Ametijuhend

 

Ado Pallase               

Ametinimetus:                Planeerimisspetsialist 

Vastuvõtuaeg:                E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00 

Telefon:                           677 6923

E-post:                            ado.pallase@keilavald.ee

Haridus:                          kõrgharidus, Tallinna Polütehniline Instituut, mehaanikainsener

Ametijuhend

 

Kairi Tiitsmann

Ametinimetus:                Registrite spetsialist

Vastuvõtuaeg:               E 9.00-13.00, K14.00-19.00

Telefon:                           677 6921

E-post:                             kairi.tiitsmann@keilavald.ee

Haridus:                           

Ametijuhend

 

Aavo Mägi

Ametinimetus:                maakorraldaja

Vastuvõtuaeg:               E 9.00-13.00, K 14.00-19.00

Telefon:                          677 6922

E-post:                          aavo.magi@keilavald.ee

Haridus:                         

Ametijuhend

Vallamajanduse ja järelvalveteenistus

 

Peeter Kõresaar

Ametinimetus:                Vallamajandusnõunik

Vastuvõtuaeg:                 E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00

Telefon:                            677 6920

E-Post:                             peeter.koresaar@keilavald.ee

Haridus:                           kõrgharidus, Tallinna Tehnikaülikool, teedeehitus  

Ametijuhend:

 

Made Saadve

Ametinimetus:                 Keskkonnanõunik

Vastuvõtuaeg:                 E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00

Telefon:                           677 6919

E-Post:                            made.saadve@keilavald.ee

Haridus:                           kõrgharidus, Tartu Ülikool, keskkonnatehnoloogia magister (MSc)                           

Ametijuhend

 

Ametikoht täitmata

Ametinimetus:                Järelevalvespetsialist

Vastuvõtuaeg:                E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00

Telefon:                           

E-Post:                         

Haridus:                          

Ametijuhend

Raamatupidamisteenistus

 

Urve Hannibal

Ametinimetus:                 Finantsjuht

Vastuvõtuaeg:                 E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00

Telefon:                           677 6926

E-Post:                            urve.hannibal@keilavald.ee   

Haridus:                          kesk-eriharidus, Eesti Statistika õppekeskus, vanemraamatupidaja

Ametijuhend

 

Ellen Sirel

Ametinimetus:                 Vanemraamatupidaja

Vastuvõtuaeg:                 E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00

Telefon:                           677 6927

E-post:                             ellen.sirel@keilavald.ee   

Haridus:                           kesk-eriharidus, Tallinna Majandustehnikum, arvestus ja arvestustööde mehhaniseerimine

Ametijuhend

 

Piret Nurmse

Ametinimetus:                vanemraamatupidaja

Vastuvõtuaeg:                E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00

Telefon:                          677 6928

E-Post:                           piret.nurmse@keilavald.ee

Haridus:                        

Ametijuhend

 

Kristiina Alasalu - lapsehoolduspuhkusel

Ametinimetus:                vanemraamatupidaja

Vastuvõtuaeg:                E 9.00-13.00 ja K 14.00-19.00

Telefon:                          677 6928

E-Post:                           kristiina.alasalu@keilavald.ee

Haridus:                        kõrgharidus, Tallinna Tehnikaülikool, rahavamajanduse bakalaureus

Ametijuhend