Projekteerimistingimuste eelnõu

Keila Vallavalitsus teatab, et on algatanud avaliku menetluse Elering AS poolt  kavandatud Keila gaasijaotusjaama projekteerimistingimuste  väljastamiseks Keila metskond 55 kinnistule (29501:011:0022).

Projekteerimistingimuste menetlusdokumentidega saab tutvuda Keila Vallavalitsuses kohapeal ja Keila valla kodulehel. Seisukohad ja ettepanekud saata aadressil valitsus@keilavald.ee hiljemalt 15.08.2016.a.

 

Projekteerimistingimuste eelnõu

Projekteerimistingimuste taotlus

Skeem

Asendiplaan

Elering kiri