« Tagasi

Omavalitsuste ja ettevõtjate koostööd käsitlev konverents tõi Laulasmaale kokku nimeka esinejaskonna

Keila vallavalitsus korraldas Laulasma SPA konverentsikeskuses 8. juunil konverentsi "Kohaliku omavalitsuse ja ettevõtjate koostöö – kuidas saavutada suuremat heaolu ja majanduskasvu Eestis".

Konverentsil esinesid Keila vallavanem Jaan Alver, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets, Glamox HE ASi juhatuse liige Virve Jõgeva, Euroopa Komisjoni endine asepresident Siim Kallas, vandeadvokaat Aare Tark, Alexela Group´i nõukogu esimees Heiti Hääl. Ürituse moderaator oli Geomedia juhataja Rivo Noorkõiv.

Lääne-Harju piirkonna omavalitsusjuhtidele ja ettevõtjatele esinenud Siim Kallas tõdes, et kuigi Eesti majandus sõltub küll rahvusvahelisest turust on kohalikud omavalitsused ja nende tegevus siiski osa üldise turukeskkonna kujundamisel. Ka maksusüsteem on väljapool kohalike omavalitsuste haardeulatust, kuid kohalike omavalitsuste rahanduspoliitika tervikuna on osa riigi rahanduslikust usaldusväärsusest ja see on oluline tegur üldise investeerimiskliima kujundamisel.

„Kas investeeringud on Eestis teretulnud?," küsis Siim Kallas oma ettekandes. „Pigem väidaksin, et investeeringud Eestis ei ole teretulnud. On alanud hüsteeriline võitlus tuleviku jaoks oluliste investeeringute vastu. Tuuleparke ei tohi rajada, uut ettevõtet – isegi mõelda ei tohi! Kiire raudtee Euroopasse – rahvuslik katastroof! Eesti tuleb muuta reservaadiks, meie sissetulek peab tulema jaapanlastelt ja hiinlastelt, kes meid siia pildistama tulevad."

Siim Kallas rõhutas, et rahvast esindavad demokraatlikus riigis seadusandlikesse kogudesse, parlamenti, Riigikogusse, kohalikesse volikogusse valitud inimesed ja nende poolt moodustatud valitsused. „Nendelt oodatakse, et nad kannatavad ära otsustamise magusa valu ja teevad otsuse oma parima äranägemise järgi. Ärge pabistage. Otsustage nii, et ka investeeringud on Eestisse ja kohalikesse omavalitsustesse teretulnud."

Keila vallavanem Jaan Alver ütles konverentsil plaanitava Lääne-Harju ühendomavalitsuse võimaluste üle arutledes, et haldusreformi keerises asuvatel tänastel omavalitsustel puudub paraku piirkondlik visioon ja pikaajaline strateegia, samuti on ettevõtlusega tihti side nõrk. „Kas oleme valmis muutuma? Tänapäev nõuab muutumist omavalitsuste juhtimises, mõtlemises ja strateegia valikutes. KOVi ja ettevõtluskeskkonna vahel peab olema pidev side, mis omakorda parandab piikonna konkurentsivõimet ja toetab elanike heaolu."

Vandeadvokaat ja Eesti Pereettevõtete Liidu president Aare Tark rääkis oma ettekandes, et pereettevõtete võimalused kohaliku elu arendajana on ära määratletud riikliku ettevõtluskliima tingimustega. „Kindlasti aitab aga hooliv ja bürokraatiat vältiv kohalik omavalitsus kaasa ettevõtluse arengule vastavas piirkonnas. Tihtilugu ongi just pereettevõte see kes väiksemas maakohas on osutanud mõnda vajalikku teenust, mis on aluseks kohaliku elu kestvuses. See tähendab, et niikaua kui ettevõtlus toimib ja on suuteline olema kasumlik, niikaua saab tõdeda, et elu vastavas piirkonnas ei ole lõppemas ning meie majandus on jätkusuutlik."

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets tõdes oma ettekandes, et omavalitsustel pole võimalik ilma ettevõtluseta hakkama saada - see koostöö ülimalt oluline. „Haldusreform annab suure panuse selleks, et seda koostööd teha oluliselt paremini," lausus ta, viidates muu hulgas sellele, et suuremad omavalitsused on võimekamad, neil on võimalik palgata paremaid spetsialiste, planeerida suuremaid arendusprojekte.

Väino Tõemetsa sõnul jääb pärast haldusreformi praegusest 213 omavalitsusest järgi ca 75. Tõemets lausus, et tulevikus suurendatakse omavalitsuste tulubaasi, muudetakse tasandusfondi jaotussüsteemi ning suurendatakse omavalitsuste finantsautonoomiat. „Põhimõte on ikka selles, et peab olema piisavalt vahendeid, et täita oma ülesandeid ja nendega hakkama saada. Eesmärgiks on keskvalitsusest sõltumatu iseseisva ja tugeva tulubaasiga omavalitsuste rahastamise süsteemi kujundamine."

Konverentsi fotogalerii on näha siin.

Osalejate nimekiri

 

Ettekannete slaidid:

Heiti Hääl

Jaan Alver

Virve Jõgeva

Väino Tõemets