31.07.17

 

Projekti „Keila - Lehola kergliiklustee rajamine"

 

Meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuste „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)" ja „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste kättesaadavuse parandamine)" eesmärkide elluviimiseks toetatakse projekti „Keila - Lehola kergliiklustee rajamine"

 

Projekti lühikirjeldusKeila - Lehola 4,1 km kergliiklustee rajamise eesmärgiks tagada paremad juurdepääsuvõimalused elanike igapäevastele sihtkohtadele ja avalikele teenustele hõlmates kogu Keila-Lehola vahelist piirkonda. Piirkonna olulisemaks tõmbekeskuseks on Keila linn, mille keskus asub Leholast 6.8 km kaugusel. Rajatav kergliiklustee algab Kulna külas olemasolevast jalgratta- ja jalgteest kuni Lehola teeni.

Projekti tulemusena luuakse mugavam elukeskkond, kohalike elanike jt kergliiklejate liikumisteekond muutub palju turvalisemaks, paraneb ligipääs töökohtadele.

 

Projekti kogumaksumus on 699 755 eurot, millest toetus on 594 792,26 eurot.

Projekti elluviimise periood 01.09.2017 – 31.12.2018.

 

Rahastus on saadud Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

 

Projekt „Keila-Joa-Laulasmaa-Treppoja kergliiklustee rajamine"

Meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuste „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)" ja „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste kättesaadavuse parandamine)" eesmärkide elluviimiseks toetatakse projekti „Keila-Joa-Laulasmaa-Treppoja kergliiklustee rajamine".  

Projekti lühikirjeldus: Keila-Joa-Laulasmaa-Treppoja 10 km pikkuse kergliiklustee rajamise eesmärgiks on tagada paremad juurdepääsuvõimalused elanike igapäevastele sihtkohtadele ja avalikele teenustele nii tõmbekeskuses Laulasmaal kui ka selle tagamaa osades. Projekti tulemusema luuakse mugavam elukeskkond, kohalike elanike jt kergliiklejate liikumisteekond muutub palju turvalisemaks, paraneb ligipääs ca 580 töökohale. Otsesteks kasusaajateks on piirkonnas ca 2010 püsielanikku, kaudseteks ca 7000 inimest.

Projekti eesmärgiks on kergliiklustee väljaehitamise abil sidustada Keila-Joa-Laulasmaa-Treppoja  keskustagamaa süsteemi kuuluvad kohalikud paikkonnad (külad ja alevikud) areneva keskusega Laulasmaal, et tagada parem juurdepääs elanike igapäevaste liikumiste sihtkohtadele, töökohtadele ja avalikele teenustele kogu toimepiirkonna ulatuses.

Projekti tulemusena luuakse mugavam elukeskkond, kohalike elanike jt kergliiklejate liikumisteekond muutub palju turvalisemaks, paraneb ligipääs töökohtadele. Otsesteks kasusaajateks on piirkonnas ca 2010 püsielanikku, kaudseteks ca 7000 inimest.

Rahastus on saadud Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Toetuse summa 819 899,81 eurot. 

 

 

Toimetaja: LIISI LING