9.11.16

 

Projekt „Keila-Joa-Laulasmaa-Treppoja kergliiklustee rajamine"

Meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuste „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)" ja „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste kättesaadavuse parandamine)" eesmärkide elluviimiseks toetatakse projekti „Keila-Joa-Laulasmaa-Treppoja kergliiklustee rajamine".  

Projekti lühikirjeldus: Keila-Joa-Laulasmaa-Treppoja 10 km pikkuse kergliiklustee rajamise eesmärgiks on tagada paremad juurdepääsuvõimalused elanike igapäevastele sihtkohtadele ja avalikele teenustele nii tõmbekeskuses Laulasmaal kui ka selle tagamaa osades. Projekti tulemusema luuakse mugavam elukeskkond, kohalike elanike jt kergliiklejate liikumisteekond muutub palju turvalisemaks, paraneb ligipääs ca 580 töökohale. Otsesteks kasusaajateks on piirkonnas ca 2010 püsielanikku, kaudseteks ca 7000 inimest.

Projekti eesmärgiks on kergliiklustee väljaehitamise abil sidustada Keila-Joa-Laulasmaa-Treppoja  keskustagamaa süsteemi kuuluvad kohalikud paikkonnad (külad ja alevikud) areneva keskusega Laulasmaal, et tagada parem juurdepääs elanike igapäevaste liikumiste sihtkohtadele, töökohtadele ja avalikele teenustele kogu toimepiirkonna ulatuses.

Projekti tulemusena luuakse mugavam elukeskkond, kohalike elanike jt kergliiklejate liikumisteekond muutub palju turvalisemaks, paraneb ligipääs töökohtadele. Otsesteks kasusaajateks on piirkonnas ca 2010 püsielanikku, kaudseteks ca 7000 inimest.

Rahastus on saadud Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Toetuse summa 819 899,81 eurot. 

 

 

Toimetaja: LIISI LING