HALDUSREFORM 2016

7. märts 2017 - Viie omavalitsuse esialgne seisukoht valitsuse sundliitmisplaani kohta

 

16. veebruar 2017 - Valitsus soovib moodustada Lääne-Harju valda

 

9. veebruar 2017 - Vallavanema kommentaar valitsuse ettepanekule omavalitsuste ühendamise osas

 

9. veebruar 2017 - Valitsus tahab ühendada Keila, Padise ja Vasalemma valla ning Paldiski linna Keila linnaga

 

12. detsember 2016 - Riigihalduse minister külastas Keila vallavalitsust

 

25. november 2016 - Keila vallavolikogu kiitis heaks ühinemise Padise ja Vasalemma vallaga ning Paldiski linnaga

 

14. november 2016 - Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused Keila vallas

 

Elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse korraldamine Keila vallas

 

Küsitlus toimub  11. novembrist kuni 13. novembrini 2016 a.

Küsitluspunktid on avatud küsitluspäevadel alates kella 11.00 kuni 19.00.

Küsitluse  korraldamise eesmärk on Keila valla elanike arvamuse väljaselgitamine Keila valla,  Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemise kohta ühiseks omavalitsusüksuseks.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastasel elanikul, kelle elukohaks on rahvastikuregistris seisuga  01.10.2016 märgitud Keila vald.

 

Keila  valla haldusterritooriumil on avatud kolm küsitluspunkti:

Küsitluspunkt nr 1, asukohaga Paldiski mnt 21, Keila linn, Harjumaa (Harju KEK peahoone), kus saavad küsitlusest osa võtta  Karjaküla aleviku, Tõmmiku küla, Keelva küla, Valkse küla, Illurma küla, Niitvälja küla, Lehola küla, Maeru küla, Nahkjala küla, Ohtu küla, Kulna küla ja Tuulna küla  elanikud ja isikud, kelle elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse Keila valla täpsusega.

Küsitluspunkt nr 2, asukohaga  Aedlinna tee 3, Klooga alevik, Keila vald, Harjumaa (Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus), kus saavad küsitlusest osa võtta Klooga aleviku, Põllküla küla, Laoküla küla, Kersalu küla elanikud.

Küsitluspunkt nr 3, asukohaga Laulasmaa küla, Laulasmaa Kool, (raamatukogu ruumid) Keila vald, Harjumaa, kus saavad küsitlusest osa võtta  Keila-Joa aleviku, Käesalu küla, Meremõisa küla, Laulasmaa küla, Lohusalu küla, Kloogaranna küla elanikud

 

Isik, kelle elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse Keila valla täpsusega, saab küsitluses osaleda küsitluspunktis nr 1.

 

 

 

Ühinemisleht

 

Ühinemislepingu ja selle lisade avaliku väljapaneku korraldamine 10.09-02.10.2016

    Lisa - Ühinemislepingu projekt

    Lisa 1 - Seletuskiri

    Lisa 2 - Lääne-Harju skeem

    Lisa 3 - Ühinemislepingusse lisatavate investeeringute koondInvesteeringute põhjendus seisuga 09.09.2016

    Lisa 3 - Ühinemislepingusse lisatavate investeeringute koond/Finantsanalüüs seisuga 12.09.2016

    Lisa 4 - Ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakava seisuga  09.09.2016

    Lisa 4 - Ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakava seisuga 12.09.2016

    Lisa 5 - Majandusaasta aruanded

Ühinemislepingule ja selle lisadele ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on hiljemalt 2. oktoober 2016.

Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Keila Vallavalitsusele aadressil Paldiski mnt 21, Keila linn 76607 Harju maakond või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile valitsus@keilavald.ee.

 

2. september 2016 - Lääne-Harju vald jõuab rahvahääletuseni oktoobris

 

1. juuli 2016 - Viis omavalitsust alustasid ühinemiskõnelusi

 

27. juuni 2016 - Haldusreformi infokiri – Suvi 2016

 

22. juuni 2016 – Ühinemisläbirääkimised said hoo sisse

 

17. mai 2016 – Ümarlaud andis pildi esmastest hoiakutest võimaliku ühinemise osas

 

31. märts 2016 – Keila vallavolikogu haldusreformi komisjon taotleb ühinemisläbirääkimisi 23 000 elanikuga omavalitsuse tekkeks