hoolekogu

14.06.17

Laulasmaa Kooli hoolekogu koosseis alates 10.10.2016:

Lastevanemate esindajad: Enn Pormeister, Kristiine Hõrrak, Erki Klausson, Maris Viksi

Kooli õppenõukogu esindaja: Kersti Lepik

Lasteaia õppenõukogu esindaja: Ülle Krabo

Õpilasesinduse esindaja: Birgit Pärnaste

Vilistlaste esindaja: Liis Leedo

Volikogu esindaja: Andrei Dvorjaninov

Hoolekogu meiliaadress: hoolekogu@laulasmaakool.ee

 

Hoolekogu tööplaanid

Hoolekogu koosolekute protokollid 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017

Toimetaja: KARIN JANTSON-VILJANEN