Järgmise istungi päevakord

Keila Vallavolikogu LXI istung toimub reedel, 31. märtsil 2017. aastal algusega kell 11.00  asukohaga Paldiski mnt 21, Keila linn, II korruse istungite saalis.

 

Päevakord

1.      Vallavalitsuse informatsioonid

2.       Isikliku kasutusõiguse seadmine Kloogaranna tee 20 katastriüksusele

3.       Isikliku kasutusõiguse seadmine Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee L2 ja Kellasalu tee katastriüksusele/ Lisa

4.       Isikliku kasutusõiguse seadmine Karusnaha põik ja Karusnaha tee 16a  katastriüksusele/ Lisa 1/ Lisa 2

5.      Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalomandis olevate katastriüksustele/ Lisa 1/ Lisa 2/ Lisa 3/ Lisa 4/ Lisa 5/ Lisa 6/ Lisa 7/ Lisa 8/ Lisa 9/ Lisa 10/ Lisa 11

6.       Keila-Karjaküla ja Keila-Lehola kergliiklusteede omafinantseeringu garanteerimine

7.      Projekti „Kloogaranna avaliku ranna taastamine" omafinantseeringu garanteerimine/ Lisa

8.      Keila valla teehoiukava kinnitamise I lugemine/ Lisa

9.       Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Keila vallas, Lohusalu külas Rannuka 13 ja 15 kinnistutel ja lähialal/ Lisa

10.  Keila valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 kinnitamise I lugemine

11.  Omavalitsuste vahelise sotsiaaltransporditeenuse osutamise korra kehtestamise I lugemine

12.  Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise korra kehtestamise I lugemine

13.  Elanike arvamuse väljaselgitamine/ lisa 1/ Lisa 2/ Lisa 3

14.  Keila valla haridusasutuste ümberkorraldamine