Sotsiaalhoolekandekomisjon

esimees: Kadri Kurm

aseesimees: Anneli Sert

protokollija: Triin Vanem

liige: Lada Raja

liige: Milvi Brokko

liige: Anneli Sternfeld