Ehitus- ja planeerimiskomisjon

 

Komisjoni esimees: Kalev Laast

 

Komisjoni aseesimees: Ado Pallase

 

Protokollija: Marju Kaivapalu

 

liige: Risto Ling

 

liige: Andrei Dvorjaninov

 

liige: Indrek Migur

 

liige: Peeter Kõresaar

 

liige: Ingvar Kosarv

 

liige: Kairi Tiitsmann

 

liige: Indrek Jalakas

 

liige: Aavo Mägi

Arendusprojektide komisjon

Teedeehitus, ühistransport, mälestusmärgid, kalmistud

Esimees: Maie Liblik

Aseesimees: Peeter Kõresaar

Liige: Kalev Laast

Liige: Mart Arrak

Liige: Kalle Kalbre:

Liige Ingvar Kosarv

 

Keskkond (pargid, metsad, ranna-alad, veekogud, haljasalad)

Esimees: Maie Liblik

Aseesimees: Marju Kaivapalu

Liige: Kalev Laast

Liige: Ado Pallase

Liige: Meelis Bauman

Liige: Ingvar Kosarv

 

Energeetika- ja soojamajandus

Esimees: Maie Liblik

Aseesimees: Ado Pallase

Liige: Kalev Laast

Liige: Peeter Kõresaar

Liige: Ingvar Kosarv

Sotsiaalhoolekande komisjon

esimees: Kadri Kurm

aseesimees: Anneli Sert

protokollija: Triin Vanem

liige: Lada Raja

liige: Milvi Brokko

liige: Anneli Sternfeld