Lõpetatud detailplaneeringud

Kloogaranna küla Joa tee 8 kinnistu (katastritunnus 29501:007:0960) 

Keila vallavalitsus teatab, et Keila vallavalitsuse 25.02.2016 korraldusega nr 104 on detailplaneeringu koostamine lõpetatud Kloogaranna külas Joa tee 8 kinnistul (katastritunnus 29501:007:0960) PlanS §129 lõige 1 punkti 2 alusel, kuna omanik esitas lõpetamise taotluse.