ÕPPETÖÖ

17.08.16

Õppetöö Laulasmaa Koolis.

Eesti kool seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast pöörab Laulasmaa Kool õppe - ja kasvatustöös erilist tähelepanu eesti keele ja kultuuri õppele. Õpe toimub rahvatantsutundide ja ringide ning laulukoori ringide, emakeelepäevade, etluskonkursside ja muude projektide kaudu. Lisatund on antud käsitöö ja kodundusele/ tehnoloogiaõpetusele.

Laulasmaa Kooli õppe - ja kasvatustöö pöörab tähelepanu maailma eri rahvaste kultuuridele. Õpe toimub maailmahariduse projektide kaudu.

Lisatunnid on antud ajaloole ja võõrkeeltele. A-võõrkeele (inglise keel) õppimine algab 2. klassis ja B-võõrkeele ( vene keel) õppimist 5. klassis. 

Lisatunnid on antud matemaatikale. Infotehnooloogia vahendite paremaks kasutamiseks toimuvad informaatika tunnid ja ringitunnid.

Laulasmaa Kool seisab jätkusuutliku looduskeskkonna säilimise eest viies läbi keskkonna- alaseid ettevõtmisi. Lisatunnid on antud loodusõpetusele, bioloogiale ja geograafiale.

Tervislike eluviiside väärtustamiseks ja järgimiseks toimuvad Laulasmaa Koolis Tervist Edendavate Koolide võrgustiku raames erinevad ettevõtmised.

 

2016/2017 õppeaastal toimub õppetöö TRIMESTRITE kaupa.

         Esimene trimester: 01.09.2016 - 30.11.2016

         Teine trimester:      01.12.2016 - 28.02.2017

         Kolmas trimester:   01.03.2017 - 06.06.2017

 

KOOLIVAHEAJAD 2016/2017 õppeaastal:

         Sügisvaheaeg   22.10.2016 - 30.10.2016

         Jõuluvaheaeg    23.12.2016 - 02.01.2017

         Talvevaheaeg    18.02.2017 - 26.02.2017

         Kevadvaheaeg  15.04.2017 - 23.04.2017

         Suvevaheaeg    07.06.2017 - 31.08.2017

 

 

Toimetaja: KARIN JANTSON-VILJANEN