ÕPPETÖÖ

5.09.17

Õppetöö Laulasmaa Koolis.

Eesti kool seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast pöörab Laulasmaa Kool õppe - ja kasvatustöös erilist tähelepanu eesti keele ja kultuuri õppele. Õpe toimub rahvatantsutundide ja ringide ning laulukoori ringide, emakeelepäevade, etluskonkursside ja muude projektide kaudu. Lisatund on antud käsitöö ja kodundusele/ tehnoloogiaõpetusele.

Laulasmaa Kooli õppe - ja kasvatustöö pöörab tähelepanu maailma eri rahvaste kultuuridele. Õpe toimub maailmahariduse projektide kaudu.

Lisatunnid on antud ajaloole ja võõrkeeltele. A-võõrkeele (inglise keel) õppimine algab 2. klassis ja B-võõrkeele ( vene keel) õppimist 5. klassis. 

Lisatunnid on antud matemaatikale. Infotehnooloogia vahendite paremaks kasutamiseks toimuvad informaatika tunnid ja ringitunnid.

Laulasmaa Kool seisab jätkusuutliku looduskeskkonna säilimise eest viies läbi keskkonna- alaseid ettevõtmisi. Lisatunnid on antud loodusõpetusele, bioloogiale ja geograafiale.

Tervislike eluviiside väärtustamiseks ja järgimiseks toimuvad Laulasmaa Koolis Tervist Edendavate Koolide võrgustiku raames erinevad ettevõtmised.

 

2017/2018 õppeaastal toimub õppetöö TRIMESTRITE kaupa.

         Esimene trimester: 01.09.2017 - 30.11.2017

         Teine trimester:      01.12.2017 - 28.02.2018

         Kolmas trimester:   01.03.2018 - 12.06.2018

 

KOOLIVAHEAJAD 2017/2018 õppeaastal:

         Sügisvaheaeg     21.10.2017 - 29.10.2017

         Jõuluvaheaeg     23.12.2017 - 07.01.2018

         Talvevaheaeg      24.02.2018 - 04.03.2018

         Kevadvaheaeg    21.04.2018 - 01.05.2018

         Suvevaheaeg     13.06.2018 - 31.08.2018

 

 

Toimetaja: KARIN JANTSON-VILJANEN