Keila vallast Laulasmaalt ja Lohusalu külast viidi ära avalikult kasutatavad pakendi ja vanapaberi konteinerid

Kuna Laulasmaal kooli kõrval ja Lohusalus vana poe juures asuvate avalikult kasutavate vanapaberi ja Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) pakendi konteinereid ja nende ümbrust risustati pidevalt olme- ja suurjäätmetega otsustati üheskoos, et nimetatud konteinerid tuleb antud asukohtadest ära viia. Pakendi ja vanapaberi konteinerid ei täitnud oma eesmärki, peaks toimuma jäätmete liigiti kogumine aga kahjuks olid konteinerites ikkagi erinevad olmejäätmed.
Palume kasutada Keila vallas Tõmmiku külas Karjaküla kalmistu ja AS Keila Betoon´i vahelisel alal asuvat jäätmejaama. Jäätmejaama saab tasuta ära tuua järgmisi jäätmeid: lehtklaasi, autorehve, elektroonikajäätmeid, paberit ja pappi, segapakendeid ning ohtlikke jäätmeid (ainult registreeritud Keila valla elanikud). 

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ on  valmis paigaldama väiksemad konteinerid nii Keila vallas asuvate korteriühistute, kui ka aiandusühistute territooriumitele, kuid sellega seoses peavad olema täidetud mõned tingimused. arvestada tuleb sellega, et konteinerile peab olema avalik ligipääs teenindamiseks. See tähendab, et ka talvisel ajal on vaja hoolitseda ligipääsu eest konteineritele. Oluline on ka see, et konteineri ümbrus hoitaks puhtana ning teenindussagedus oleks piisav. Rohkem infot leiate http://www.tvo.ee.

Palume kasutada võimalust ning kes on nõus konteineri oma territooriumile võtma, siis võtke kindlasti ühendust Keila Vallavalitsuse keskkonnanõunikuga (Telefon: 678 0665 
E-mail: marju.kaivapalu@keilavald.ee )

 

Pakendikonteinerid Keila vallas

16.02.17

 

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ pakendikonteinerid:  
Küla/alevik Täpsem asukoht Kogutav jäätmeliik Konteineri suurus
       
Ohtu Kortermajade läheduses segapakendid 2,5
       
Maeru  Maeru trahter segapakendid 1,5
       
Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ konteinerid:  
Küla/alevik Täpsem asukoht Kogutav jäätmeliik Konteineri suurus
Klooga  Liiva 3 KÜ segapakend 1,1
Klooga  Liiva 3 KÜ paber papp 1,1
Klooga Saare 5/Liiva 5 (Klooga Maja 1) segapakend 1,1
Klooga  Saare 5/Liiva 5 (Klooga Maja 1 KÜ) paber papp 1,1
Klooga Saare 7/Liiva 7 (Klooga Maja 2 KÜ) segapakend 1,1
Klooga Saare 7/Liiva 7 (Klooga Maja 2 KÜ) paber papp 1,1
Keila - Joa Lossi 1 KÜ juures segapakend 1,1
Keila - Joa Lossi 10 KÜ juures segapakend 1,1
Keila - Joa Lossi 10 KÜ juures paber papp 2,5
Karjaküla Aleviku keskel platsil segapakend 2,5
       
MTÜ Eesti Pakendiringlus pakendikonteinerid:  
Küla/alevik Täpsem asukoht Kogutav jäätmeliik Konteineri suurus
Karjaküla Karjaküla jäätmejaam paberpakend 4,5
Karjaküla Karjaküla jäätmejaam segapakend 4,5
Lehola Lehola küla segapakend 3