21.12.17
 •  

 

2017/2018 õppeaasta

SA Archimedese programm „Noortekohtumised" toetab Laulasmaa Kooli ja Narva Kesklinna Gümnaasiumi õpilaste koostööprojekti juba kolmandat õppeaastat.

2015/2016 õppeaastal oli projekti alateemaks „Loodusega sõbraks", mis pälvis ka tunnustuse aasta uustulnuka kategoorias. 2016/2017 õppeaastal oli projekti alateemaks „Ole positiivne, ütle depressioonile EI!".

Käesoleval 2017/2018 õppeaastal on projekti alateemaks „Terves kehas terve vaim". Projektis osalevad aktiivsed III kooliastme õpilased huvijuht Gethe Kooli eestvedamisel.

 

Laulasmaa koolimaja  eTwinningu projekt „European postcards"

Projektipartneriteks erinevad Euroopa riikide koolid.

Projektiperiood on september 2017-märts 2018.

Projekti eesmärgiks on arendada inglise keele oskust, mõista selle keele oskuse vajalikkust ja saada teadmisi erinevatest riikidest, kultuuridest, keeltest, elust.

Laulasmaa Kool on ainuke kool, kes selles projektis Eestit esindab. Projektis osaleb 4. b klass ja eestvedajaks on õpetaja Kristi Sui.

Projekti lõppedes on kogu kooliperel võimalik osa saada suurest Euroopa kaardist ja saadetud postkaartidest, mis on kinnitatud vastava riigi juurde.

 

Laulasmaa lasteaia  eTwinningu projekt „Smurfid Euroopas"

Projektipartneriks Prantsusmaa Le Val-Saint-Pere linna kool Ecole Antoine de Saint Exupery ja seal õppivad 7-aastased lapsed. Projektiperiood on september 2017-mai 2018. Projekti idee on vastastikune riikide tutvustamine – saadame üksteisele riikide puzzled, lipud, posti- ja politseiautod, kalendrid jne. Laulasmaa Koolist on projekti eestvedajateks Krista Jaanus, Ülle Krabo ja Ave Rohtla.

Projekt "Sõpruskoolid" Laulasmaa Kooli ja Valgevene Minski Keskkooliga nr 48. 5-aastase projekti keskmes on elu ja koostöö õpilaste (13-15 a) ja õpetajate vahel kahes koolis ja kahel maal -  kool kui elu- ja õpikeskkond. Esimene kohtumine ja lepingu allkirjastamine toimus 23.09.16 Laulasmaal. Minski kooli esindajad külastasid meid juubelil 24.03.2017. Kohtumine Minskis toimus aprillis 2017. Kohtumine Laulasmaal toimub taas kevadel 2018. Projekti toetavad Valgevene Saatkond Eestis ja Eesti Saatkond Valgevenes, Valgevene Õppe-ja Arengukeskus, "EVA-Studiorum" Eestis ning Rahvusvähemuste Keskus "Radzima". Projekti eestvedajaks Niina Peerna.

Laulasmaa Kooli lasteaia projekt "Rõõmus laps". Partnerkooliks on Soomes asuv Kauhava vald ja seal olevad lasteaiad. Projekt on 2- aastane. Aastas on kaks kohtumist: 2016 sügisel Soomes, 2017 kevadel Eestis, 2017 sügisel Soomes, 2018 kevadel Eestis. Projekti eesmärgiks on saada kogemusi käitumishäirete ja keskendumisraskustega laste õpetamise meetoditest, õppevahenditest ja tugisüsteemidest. Projekti eestvedajaks Ülle Krabo.

KIKi ehk Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse õppeprogrammid koolile ja lasteaiale keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks.

KEAT ehk "Kaitse end ja aita teist" on koolitusprogramm 6. klasside õpilastele, mis käsitleb pääste, politsei ja esmaabi valdkonda. Koolitus lõppeb võistluspäevaga (KEAT ohutuslaager), kus korratakse üle teooriatundides õpitu, tehakse temaatilisi teatevõistlusi ja viiakse läbi muid lõbusaid tegevusi. KEAT projekti eestvedajaks Kersti Lepik.

KiVa on teadus- ja tõenduspõhine kiusamisvastane programm. Laulasmaa Kool on KiVa kool juba viiendat õppeaastat. KiVa meeskonnas toimetavad: 1. ja 4. klasside klassiõpetajad, Gethe Kooli, Karin Jantson-Viljanen, Triin Sild, Anne-Ly Lutter, Krista Jaanus. Pöörduda saab aadressil kiva@laulasmaakool.ee.

Samm-sammult on tõenduspõhine programm, mille eesmärgiks on toetada laste sotsiaalsete oskuste arengut õpetades neile empaatiat, tunnetega toimetulekut ja probleemide lahendamise olulisi samme. Laulasmaa Kooli lasteaias rakendame programmi juba kolmandat õppeaastat.

VEPA on TAIsi käitumisoskuste mäng ehk metoodika, mis arendab võimet enda käitumist ja reaktsioone kontrollida. VEPA on Laulasmaa Koolis juba kolmandat õppeaastat. Meie kooli VEPA õpetajad on Triin Sild, Lilian Kuusik, mentoriks Anne-Ly Lutter, sel õppeaastal lisanduvad veel 2 VEPA õpetajat: Kristi Sui ja Jaana Roos.

TORE on tugiõpilasliikumise idee , kus on välja töötatud oma metoodika tugiőpilaste ja juhendajate koolitamiseks. See on tugiõpilastele endile, aga ka sotsiaalpedagoogiline abi riskirühma lastele tugiõpilaste tegevuse kaudu. Meie koolis tegutseb TORE juba kolmandat õppeaastat. Sel õppeaastal toimub üle-eestiline TORE konverents Laulasmaa Koolis. Juhendajateks Anne-Ly Lutter ja Merit Eskel.

MTÜ Vaikuseminutid- tähelepanu ja meelerahu harjutuste programm ja mõju-uuring. Ennastjuhtiva õppija kujundamine on riiklikus haridusstrateegias seatud esikohale ning Vaikuseminutid on praktiline meetod, mis aitab nii õppijat kui ka

õpetajat selle eesmärgi poole liikuda. Vaikuseminutite MTÜ eesmärgiks on

pakkuda Eesti koolidele tõhusat uut metoodikat ning teadusuuringuga koguda

tõenduspõhist materjali Eesti kontekstile kohandatud harjutuste mõju kohta.

Antud programmi arendusi ja mõju-uuringut toetab Haridus- ja

Teadusministeerium. Laulasmaa Kool liitus programmiga käesoleval õppeaastal.

 

 • 2016/2017 õppeaasta
 • Laulasmaa Kooli lasteaia projekt "Rõõmus laps". Partnerkooliks on Soomes asuv Kauhava vald ja seal olevad lasteaiad. Projekt on 2- aastane. Aastas on kaks kohtumist: 2016 sügisel Soomes, 2017 kevadel Eestis, 2017 sügisel Soomes, 2018 kevadel Eestis. Projekti eesmärgiks on saada kogemusi käitumishäirete ja keskendumisraskustega laste õpetamise meetoditest, õppevahenditest ja tugisüsteemidest.

Projekt "Sõpruskoolid" Laulasmaa Kooli ja Valgevene Minski Keskkooliga nr 48. 5-aastase projekti keskmes on elu ja koostöö õpilaste (13-15 a) ja õpetajate vahel kahes koolis ja kahel maal -  kool kui elu-ja õpikeskkond. Esimene kohtumine ja lepingu allkirjastamine toimus 23.09.16 Laulasmaal, kohtumine Valgevenes on plaanitud aprillis 2017. Projekti toetavad Valgevene Saatkond Eestis ja Eesti Saatkond Valgevenes, Valgevene Õppe-ja Arengukeskus, "EVA-Studiorum" Eestis ning Rahvusvähemuste Keskus "Radzima".

 

SA Archimedese 2015/16 õa Noortevahetusprojekt "Loodusega sõbraks" sai toetuse jätkuprojektiks. Seekordne teema on seotud koolinoorte vaimse tervisega, kus leitakse ja proovitakse erinevaid eneseabi võtteid, näiteks loomadega suhtlemist, ennetamaks stressi või haigestumist. Projekti I etapp toimub Narvas 5. - 11.03.2017 ning Laulasmaal 7. - 13.05.2017. Seekord on veduri rollis Narva Kesklinna Gümnaasium.

 •  
 •            
 • 2015/2016 õppeaasta
 • Laulasmaa Projektipojad (grupp koolinoori) koostöös Narva Kesklinna Gümnaasiumiga koostasid noortekohtumise projekti "Loodusega sõbraks". Tegemist on SA Arcimedes Noorteagentuuri rahastatava noortekohtumiste projektiga, mille eesmärk on läbi keelepraktika õppida looduses toimetulekut keskkonda kahjustamata. Laulasmaa Projektipojad on projekti raames Narva kooli õpilastel külas 27. - 31. märtsil ning Narva noored on Laulasmaal 10. - 14. aprillil.
 •  
 •  
 • Laulasmaa Kooli tugikeskuse ja lasteaia õpetajad said Erasmus+ programmi kaudu rahastuse projektile "Vabalava", mis aitab parandada õpilaste eneseväljendusoskusi, suhtlemisoskusi ja enesetunnetust. Projekti käigus saavad õpetajad osaleda kahel koolitusel, mis mõlemad toimuvad Horvaatias ja annavad teadmisi draamaõppest.
 •  
 •  
 • 2014/2015 õppeaasta
 •     
 •    -  Laulasmaa Kool osaleb projektis "Creative Classroom". Projekti kohta saab infot SIIT
 •  
 •     -  Comenius-projektis osaleb Laulasmaa Kooli lasteaed. http://laulasmaalasteaed.edicy.co/et

   -   KiVa (kiusamisvaba kool) Loe lähemalt siit.

2012-2013 õppeaasta

 

 • Projekt "Restoran läheb kooli"
 • Põhja-Eesti rand ja meri kui elukeskkond (rahastatud KIK-i poolt) loe edasi
 • Laulasmaa Kool sai valitud praktikakooliks Tartu Ülikooli Eetikakeskuse poolt, loe edasi
 • Laulasmaa Kooli sügisnäitus ja kokandusõhtu (rahastatud Harju MV terviseedendamise projekti poolt) retseptikogu 2011,loe edasi
 • Koostöö Ida-Virumaa noortega, loe edasi
 • Kolme Mereäärse Kooli koostööprojekt, loe edasi
 • Harjumaalaste tervislikud retseptid, loe retsepte
 • Harju Maavalitsuse projekt "Harjumaalase tervislik lemmikretsept" ja kokandusõhtu, loe edasi
 • Osaleme konkursil "Suitsuprii klass", loe edasi
Toimetaja: KARIN JANTSON-VILJANEN