Rahva- ja külamajad

Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus

 

Juhataja: Urve Luht

Aadress: Aedlinna tee 3, 76703 Klooga alevik, Keila vald

Telefon: 65 20 208

Koduleht: http://www.klooganoortekeskus.ee/

Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus avatud E-R kell 14.00-20.00

 

 

Huvitegevuste nädalakava

Esmaspäev

14.00-19.00 Poksi- ja spordiring, juhendaja Maksim

15.00-18.00 Keraamika, juhendaja Kattri

18.00-19.30 Streetworkout väljas, juhendajad Marek & Kristen

Teisipäev

16.00-17.30 Visuaalkunst, juhendaja Valeria

16.00-17.30 "Kokagängstad", juhendaja Kris

18.00-19.30 Jõusaal, juhendajad Marek & Kristen

Kolmapäev

16.00-19.00 Lauatennis, juhendaja Vahur

16.00-17.30 "Swagerite pärastlõuna", juhendaja Siiri

18.00-19.30 Jõusaal, juhendajad Marek & Kristen

Neljapäev

16.00-17.30 Kunstiring, juhendaja Kris

18.00-19.30 Jõusaal, juhendajad Marek & Kristen

Reede

14.00-15.30 "Näljased viinerid", juhendaja Kris

16.00-17.30 "Parimad sõbrad", juhendaja: Valeria

18.00-19.30 Jõusaal, juhendajad Marek & Kristen

 

Toimetaja: SIIRI SAAR
 
ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ
11.07.14

Приглашаем в языковой лагерь  школьников 7-19 лет, проживающих в Харьюма и являющихся гражданами третьих стран или не имеющих гражданства.

Цель лагеря:

Целью лагеря является обучение молодежи других национальностей эстонскому языку, преодоление языкового барьера и  увеличение их словарного запаса с помощью неформального метода через художественные и творческие занятия, для снижения конфликтов  и негативных отношений между детьми, вызванных предрассудками.

Распорядок в лагере:

Лагерь с круглосуточным проживанием продлится 6 дней, в течение которых будут проводится различные художественные и подвижные занятия. Большая часть занятий по эстонскому языку проходит в виде неформальной совместной деятельности, а так же каждый день проводятся игровые уроки по эстонскому языку, заучивание слов, ролевые игры. Уроки языка проводятся утром и вечером, общей сложностью 2x45 минут. Вся деятельность лагеря проходит на эстонском языке.

Размещение и питание в лагере:

В одной  смене  не более 20 человек. Все подростки размещаются в одном здании. Для каждого ребенка предусмотрено трехразовое питание.

Время проведения лагеря:

11.-16.08.2014

16.-21.08.2014

25.-30.08.2014

Место проведения: Tuksi Tervise- ja Spordikeskus, Tuksi küla, Noarootsi vald, Lääne maakond

Автобус в лагерь отходит от KLOOGA KULTUURI- JA NOORTEKESKUS (AEDLINNA TEE 3, KLOOGA ALEVIK) точное время будет уточняться

Развозка:

В лагерь и обратно детей отвозят на автобусе. Место отъезда и возвращения KLOOGA KULTUURI- JA NOORTEKESKUS по адресу AEDLINNA TEE 3, KLOOGA ALEVIKKEILA VALD

Регистрация в лагерь:

1. Заполните анкету /documents/1708525/3406421/ankeet.docx/2293b9d6-cb68-4d44-adda-e844f66e5723

2. Передайте ее в KLOOGA KULTUURI- JA NOORTEKESKUS или заведующей лагерем

3. Анкету с дигитальной подписью можно отправить по э/а urve.luht@keilavald.ee

Начиная с 2011 года справка от врача для участников лагеря обязательна. Родитель или опекун при необходимости должен уведомить руководство лагеря о состоянии здоровья и его расстройствах у ребенка: специальные диеты, аллергии, фобии, ограничения по физическим занятиям, неадекватное поведение. Просим предварительно сообщить  об этом в письменной форме, что бы мы могли данные случаи учитывать и при необходимость правильно действовать.

При возникновении вопросов пишите urve.luht@keilavald.ee или звоните 51 22 051 заведующей лагеря Урве Лухт.

Лагерь для участников БЕСПЛАТНЫЙ при поддержке  Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium ja Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond

Toimetaja: SIIRI SAAR
 
EESTI KEELE LAAGRID
11.07.14

Ootame keelelaagrisse Harjumaal elavaid noori vanuses 7-19 eluaastat, kes on Eestis elavad Euroopa kolmandate riikide kodanikud või määratlemata kodakondsusega.

Laagri eesmärk:

Laagri eesmärk on õpetada eri rahvusest noortele eesti keelt, sh suurendada noorte sõnavara mitteformaalse õppe meetodil läbi kunsti ning muu loomingulise tegevuse, et vähendada laste omavahelisi konflikte ja negatiivseid hoiakuid, mis on põhjustatud eelarvamustest ning vähendada keelebarjääri.

Laagri sisu:

Laager on ööbimisega ja kestab kuus (6) järjestikust ööpäeva, läbi koostegemise viiakse läbi erinevaid kunsti- ja liikumisharjutusi. Suur osa keeleõppest toimub mitteformaalselt, ühistegevuste kaudu ning igal päeval viime läbi ka mängulised eesti keele tunnid, sõnavara õppimine, rollimängud, ühistegevused eesti keeles jne. Keele tunnid jagunevad hommikusteks ja õhtusteks keeleharjutusteks, mõlema kestus on 2 x 45 minutit. Kogu laagritegevus toimub eesti keeles.

Majutus ja toitlustus laagris:

Ühes vahetuses on koos kuni 20 noort. Noored majutatakse ühes majutushoones. Laagris on igale noorele päevas ette nähtud kolm põhitoidukorda.

Toimumise ajad:

11.-16.08.2014

16.-21.08.2014

25.-30.08.2014

Toimumiskoht: Tuksi Tervise- ja Spordikeskus, Tuksi küla, Noarootsi vald, Lääne maakond

Väljasõit 

Transport laagrisse ja tagasi toimub bussiga (kellaaeg täpsustamisel). Väljasõit ja saabumine Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuse ees aadressil Aedlinna tee 3, Klooga alevik, Keila vald

Registreerimine laagrisse 

*Täida osalejaankeet Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuse koduleheküljel /documents/1708525/3406421/ankeet.docx/2293b9d6-cb68-4d44-adda-e844f66e5723

*ja tagasta Klooga Kultuuri- ja Noortekeskusesse aadressil Aedlinna tee 3 või too laagrijuhataja kätte

         või

       * Digiallkirjasta elektroonselt osaleja ankeet ja saada e-posti aadressile urve.luht@keilavald.ee

Alates 2011.a. pole arstitõend laagrisse minekul kohustuslik. Vastutajaks on lapsevanem või hooldaja, kes peab vajadusel teatama laagrijuhatajale lapse tervisehäiretest ja terviseseisundist tulenevatest eritingimustest. Noorel võib olla eripärasid: eridieedid, allergiad, foobiad, ootamatud käitumismallid, füüsilised piirangud. Kindlasti palume sellest eelnevalt kirjalikult teavitada, et oskaksime olukorraga arvestada ja vajadusel õigesti toimida.

Küsimuste korral kirjutage e-posti aadressile urve.luht@keilavald.ee või helistage telefonil 51 22 051 (laagrijuhataja Urve Luht)

Laager on osalejatele TASUTA, toetavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium ja Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

KOHTUMISENI LAAGRIS!

 

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond