Raieloa taotlemine

5.05.14

 

Keila valla haldusterritooriumi tiheasustusalal ja/või kompaktse hoonestusega alal asuvate puude raiumiseks on vaja taotleda raieluba Keila Vallavalitsusest. Taotluse vormi leiate rubriigist Avalduste vormid. Kui on tekkinud olukord, kus Teie elule, tervisele või varale on tekkinud pöördumatu oht seoses ohtliku puuga, võite puu raiuda esimesel võimalusel, kuid hiljemalt raiele järgneval kolmandal tööpäeval tuleb sellest kirjalikult Keila Vallavalitsust teavitada. Raieluba ei ole vaja eravalduses olevate viljapuude ja põõsaste eemaldamiseks või lõikamiseks.

 

Soovides raiuda metsa metsaseaduse §3 mõistes tuleb raieloa saamiseks pöörduda Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harjumaa kontori poole Viljandi mnt 16, Tallinn, tel 674 4800, faks 674 4801 harju@keskkonnaamet.ee

 

E-metsateatise esitamine