Projekt „Lehola kooli fassaadi renoveerimine"

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist toetab EAS projekti „Lehola kooli fassaadi renoveerimine" summas 32 000 eurot. Tööde tulemusena on kogu hoones ühtlane sisekliima olenemata välistemperatuurist ning tagatud on kaaseaegne energiatõhusus.

Suvel 2016.a viidi Lehola kooli fassaadi renoveerimistööd lõpule - fassaad soojustati, armeeriti ja krohviti, sissepääsud, eeskojad ja varikatused korrastati, aknaplekid, metallredelid ja vanad uksed vahetati välja ning renoveeriti valguskaevud. Tööde kogumaksumus oli 97620 eurot.

 

Projekt „Klooga aleviku lipuväljaku rajamine"

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist toetab EAS projekti „Klooga aleviku lipuväljaku rajamine" summas 31956 eurot.

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust. Projekti käigus rajatud lipu-ja jalgpalliväljak annab lastele, noortele, kohalikele ja piirkonna elanikele kindla kooskäimiskoha, kus on lisaks igapäevategevustele võimalik läbi viia erinevaid spordi-, kultuuri- ja rahvaüritusi, parandab oluliselt elukeskkonda ja selle kvaliteeti, sh toetades kohaliku noorekeskuse igapäevatööd ja tegevusi.