Riigikogu valimised 2015

Riigikogu valimised:

23-25.02.2015 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 12.00-20.00

01.03.2015 on valimispäev, hääletamine toimub 9.00-20.00

 

Keila Vallavalitususe määrus nr 3 "Valimisjaoskondade moodustamine"

Hääletamisinfo

Riigikogu valimistel omavad hääleõigust vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud. Hääletada ei saa teovõimetuse või vanglakaristuse kandmise korral. Valija peab olema kantud 30. jaanuari 2015 seisuga valijate nimekirja registrijärgse elukohaga selles omavalitsuses, kus hääletatakse. 
Hääletamisviise on Eestis mitmeid: valimispäeval hääletamine, eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine. Maakonnakeskuses saab elukohast sõltumatult eelhääletada neljapäevast, 19. veebruarist kuni pühapäeva, 22. veebruarini.

Elukohajärgses jaoskonnas saab eelhääletada 23.-25. veebruarini. Igas vallas või linnas on sel perioodil avatud ka vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool elukohta. 
Kui valija ei viibi hääletamise ajal elukohas näiteks terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral, siis on võimalik taotleda hääletamist asukohas (näiteks elukohas, mis ei ole tema rahvastikuregistri järgne elukoht, haiglas, ööpäevases hoolekandeasutuses). Selliselt hääletada on võimalik valimispäevale eelse nädala esmaspäevast kolmapäevani. Hääletamise soovist tuleb eelnevalt kirjalikult teada anda lähimale jaoskonnakomisjonile või valla- ja linnavalitsusele. Haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses esitab taotluse hääletamise korraldamiseks vastava asutuse administratsioon.

Valimispäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas. Terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral on võimalik taotleda hääletamist ka kodus. Kodus hääletamise taotlust saab esitada nii kirjaliku avalduse kui ka telefoni teel. Telefoni teel saab hääletamiskasti koju tellida ainult valimispäeval kella 9-st kuni kella 14-ni.

Hääletada saab ka elektrooniliselt, sõltumata valija asukohast. Elektrooniline hääletamine algab 19. veebruaril kell 9 ja lõpeb 25. veebruaril kell 18. Elektrooniliselt saab hääletada üksnes ID-kaardi või mobiili-ID ja interneti ühendusega arvuti olemasolul. E-häält on võimalik muuta, hääletades eelhääletamise ajal uuesti elektrooniliselt või minnes eelhääletamise ajal valimisjaoskonda sedeliga hääletama. Kui elektrooniliselt hääletanu muudab oma häält valimisjaoskonnas, siis läheb arvesse seal antud paberhääl.

Välisriigis hääletamine

 

Välisriigis hääletamise info asub Välisministeeriumi veebilehel.

 

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Paldiski mnt 21, Keila linn (Keila Vallavalitsus) 

Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00  

Kontaktandmed: Tel 58845208  

Piirid: Karjaküla alevik, Tõmmiku küla, Keelva küla, Valkse küla, Illurma küla, Niitvälja küla, Lehola küla, Maeru küla, Nahkjala küla, Ohtu küla, Kulna küla, Tuulna küla

Esimees:ANNELI SERT  

Eelhääletamise info:23.02-25.02   Paldiski mnt 21, Keila linn (Keila Vallavalitsus) 

Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal: Tel 58845208  

• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes

• Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

• Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes

 

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Aedlinna tee 3 Klooga alevik, Keila vald (Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00  

Kontaktandmed: Tel 58845209  

Piirid:Klooga alevik, Põllküla küla, Laoküla küla, Kersalu küla  

Esimees: KÜLLI VEERME  

Eelhääletamise info: 23.02-25.02   Aedlinna tee 3 Klooga alevik, Keila vald (Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus)  

Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal: Tel 58845209  

 

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval: Laulasmaa küla, Keila vald (Laulasmaa Kool)  

Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00  

Kontaktandmed:Tel 58845210  

Piirid: Keila-Joa alevik, Käesalu küla, Meremõisa küla, Laulasmaa küla, Lohusalu küla, Kloogaranna küla  

Esimees: LIISI LING  

Eelhääletamise info: 23.02-25.02   Laulasmaa küla, Keila vald (Laulasmaa Kool)  

Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal: Tel 58845210