Sotsiaaltoetus

5.05.14

 

Sotsiaaltoetus on valla eelarvest makstav rahaline toetus vähekindlustatud või erivajadusega üksikisikule või perekonnale hädavajalike kulude osaliseks tasumiseks. Sotsiaaltoetuse taotlemisel tuleb täita avaldus, millele märgitakse leibkonna sissetulek kuus ja põhjendadakse, miks ja milleks toetust vajatakse. Toetuse eraldamine otsustatakse vallavalitsuse istungil, üldjuhul üks kord kuus, lähtudes vallavalitsuse sotsiaal hoolekandekomisjoni seisukohast ja vallavolikogu poolt kehtestatud toetuste piirmääradest. Avaldused esitada iga kuu 20-ndaks kuupäevaks. Kulude tõestamiseks lisatakse taotlusele kulude dokumendid.