Teenetemärgi laureaadid

29.02.16

2016

Maret Öövel - kauaaegse töö eest Klooga Lasteaia lasteaiaõpetaja abina

Lea Koronen - pikaajalise töö eest Keila Vallavalitsuses

 

2014

     Ülle Krabo - pikkaajalise Keila valla haridus- ning kultuuurielu edendamise eest

     Kristina Pärni - Laulasmaa piirkonna elu edendamise eest

     Age Leedo - Keila valla kultuuurielu edendamise eest

     Erik Laansoo - Ohtu mõisa renoveerimise eest

 

2013

 • Lembit Puusepp- endine vallavanem
 • Malle Kull- Lehola Kooli pikaaegne kokk
 • Heljo Saamer- Klooga Lasteaia kauaaegne lasteaiaõpetaja

2012

 • Uno Loop- pikaajalise panuse eest kultuuritöö arendamisel.
 • Kalev Orgla- pikaaegse kohusetundliku töö eest Keila Vallavalitsuses.

2011

 • Jüri Alter- pikaajalise panuse eest pedagoogilisel tööl Laulasmaa Kooli juhtimisel.

2010

 • Lea Papp- pikaajalise panuse eest Keila valla arendamisel ning valla sotsiaalvaldkonna edendamisel.
 • Asta Prikk- kauaaegse Kloogaranna raamatukogu juhatamise, pikaajalise kultuurielu hoidmise ja kultuurilooliste ürituste sisustamise eest Keila vallas.

2009

 • Madis Notton- pikaajalise panuse eest Keila valla maaelu, põllumajanduse ja taluturismi edendamise eest Kopli-Madise talus.
 • Kuldar Hütt- pikaajalise panuse eest käsitöötraditsioonide elushoidmisel Keila vallas.

2008

 • Maarika Friedemann- pikaajalise panuse eest pedagoogilisel tööl Lehola Lasteaed-Algkooli hariduselu edendamisel.
 • Merike Irv- pikaajalise panuse eest pedagoogilisel tööl Klooga Algkooli hariduselu edendamisel.
 • Peeter Kõresaar- pikaajalise panuse eest Karjaküla Sotsiaalkeskuse juhtimisel.
 • Heldor Kiil- pikaajalise aktiivse külaelu edendamise eest oma kodukandis.
 • Pille Pikajago- pikaaegse panuse eest rahvakultuuri edendamisel raamatukogu juhatajana.

2007

 • Peep Salum- RMK Loode Regiooni Keila metskonna metsaülemale, tõhusa ja tulemusliku koostöö eest.

2006

 • Perekond Uusmaa- pikaajalise koostöö eest Keila valla hariduselu edendamisel ning Lohusalu koolihoone tasuta kasutamise eest.

2005

 • Taimi Kalberg- pikaajalise hariduselu edendamise eest Kerila vallas.
 • Tiina Savisaar- pikaajalise haridus- ning kultuurielu edendamise eest Keila vallas.
 • Tiit Mae- pikaajalise Keila valla arengus ning ühiskondlikus elus osalemise eest.

2004

 • Peep Raun- pikaajalise haridus- ning kultuurielu edendamise eest Keila vallas.
 • Aleksei Šatov- pikaajalise Keila valla arengus ning ühiskondlikus elus osalemise eest.

2003

 • Tiiu Toomits- pikaajalise haridus- ning kasvatustöö eest Keila vallast.

2002

 • Selma-Lisette Uustalu- teenete eest Keila valla Lehola küla hariduselu ajaloo uurimisel.
 • Jaan Puusaag- pikaajalise heategevuse ja toetuse eest keila vallale.
 • Reet Leemets- teenete eest Keila vallas rahvuskultuuri traditsioonide edendamisel.
 • Jaan Jaani- pikaajalise heategevuse ja toetuse eest Keila vallale.
 • Jelena Kovalevskaja- pikaajalise haridus- ning kasvatustöö eest Keila vallas.
 • Galina Nazarova- pikaajalise haridus- ning kasvatustöö edendamise eest Keila vallas.