Tutvustus ja asukoht

9.09.14
Pindala 179 km2
Elanikke 4714
Suuremad asulad

Klooga, Lehola, Keila-Joa ja Karjaküla

 

Ajaloost

 

Nagu mujalgi Eestimaal, nii ka Keila mail sai kohaliku omavalitsuse tekkimine võimalikuks pärast pärisorjuse kaotamist 1816. a. Esialgu oli vald Keila mõisa piires loodud seaduslik haldusüksus, millele laialdasemad õigused anti alles 1866.a.  vallaseadusega. Sel ajal oli Keila valla territooriumil 8 väikest mõisavalda.

 

1890.a. 28 detsembril andis talurahva komissarihärra välja kirja nr. 1493, mille kohaselt ühendati Käesalu, Ohtu, Klooga, Humala, Joa-Meremõisa-Laulasmaa, Keila ja Lehola vald koos Maeruga ühiseks vallaks nimega Keila. 

 

Kuigi aeg on valla piire mõningal määral muutnud, loeme me just 28. detsembrit 1890 Keila valla sünnipäevaks.

 

Keila vallast

 

Keila vald asub Harju maakonna lääneosas. Tallinnast loodes Soome lahe rannikul. Valla keskus asub Keila linnas.

 

Kaugus Tallinnast on 27 km, Saue linnast 7 km ja Paldiski linnast 22 km. Naabriteks on idas Harku ja Saue vald ning Keila linn, lõunas Kernu, Vasalemma ja Padise vallad, läänes Paldiski linn. 

 

Reljeef on ranniku piirkonnale iseloomulik. Vald piirneb idast Keila ja läänest Vasalemma jõega. 

 

Keila valla koosseisu kuuluvad 19 küla ja 3 alevikku.

 

Vald on seadnud oma tegevuse eesmärgiks infrastruktuuri korrastamise, puhta looduse keskkonna loomise ja säilitamise, valla kultuuri- ja hariduselu edendamise. Igapäevase tööelu ja elukeskkonna loomisel üritatakse teha parim, mis on võimalik piiratud ressurssidega tingimustes. Valla juhtimisel lähtutakse tasakaalustatud arengu põhimõtetest, seades esiplaanile üldsuse huvid.

 

Valla asendit väärtustab Tallinna lähedus, mis pakub nii elanikele töökohti kui võimaldab kultuurihuvide rahuldamist. Valla kaunisse rannaloodusse on ligikaudu kolm tuhat linnaperekonda rajanud suvekodud.

 

Riikliku tähtsusega  maavaradest leidub lubjakivi, kohaliku tähtsusega maavaradest turvast, kruusa ja liiva. Peamiseks ettevõtlusaladeks on puhkemajandus, põllumajandus, metsatööstus, kalapüük.

 

Keila vallas on Laulasmaa Kool (põhikool-lasteaed), Lehola Kool, Klooga Kool, Klooga Lasteaed.

Raamatukogud on Kloogal ja Leholas,  Lohusalus on raamatukogu laenutuspunkt. Raamatukogudes on avatud internetipunktid.

 

Keila vallas, Karjakülas asub 35-kohaline Sotsiaalkeskus, milles tegutseb ka pensionäride Päevakeskus.

 

Keila vald paikneb suvitamiseks ja turismiks väga soodsal rannikualal. Valla territooriumil on väga kauneid paiku:

 

Keila-Joa on tuntud juba ammust ajast oma kõrgeima ja ilusana joaga koos suursuguse pargi ja mõisakompleksiga; 

 

Treppoja, kus vesi voolab alla mööda paeastmeid;

 

Lohusalu sadam on aastaid kuulunud nende sadamate hulka, mille heakorrastatust ja keskkonnasõbralikkust on peetud sinilipu vääriliseks;

 

Niitvälja Golfikeskus, kus asub rahvusvaheliselt tuntud golfirada;

 

Atraktiivsed puhkealad asuvad valla merepiiril, kus on kaunid liivarannad  Keila-Joa, Meremõisa, Lohusalu, Laulasmaa ja Kloogarand.