KEILA VALLAVALITSUS PAKUB TÖÖD KESKKONNANÕUNIKULE

Tööülesanded

 • Jäätmekäitlusalase tegevuse koordineerimine
 • Keskkonnaalase seire läbiviimine ja seadusandluse täitmise kontroll
 • Keskkonnaalaste planeeringute ja arengukavade koostamises osalemine
 • Õhusaastelubade ja maavara kaevandamislubade, liiklemislubade (järve- ja rannaaladel) menetlemine
 • Koerte ja kasside pidamise eeskirjade täitmise jälgimine
 • Kodanike nõustamine ja teavitamine keskkonnakaitsealastes küsimustes.
 • Looduskaitseseadusest tulenevate ülesannete täitmine
 • Üldiste metsandusalaste probleemidega tegelemine.
 • Ehitusprojektide ja detailplaneeringute läbivaatamine ja menetlemine keskkonnaalastes küsimustes.
 • Keskkonnamõju hindamise läbiviimine.
 • Keskkonnamõju eelhinnangu koostamine.

 

Nõudmised kandidaadile

 • Kõrgharidus (soovitavalt keskkonnaalane)
 • Hea analüüsi ja tulemuste prognoosimise võime
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
 • hea suhtlemisoskus ja orienteeritus meeskonnatööle, stressitaluvus
 •  hea arvuti kasutamise oskus( Word, Excel)
 • täpsus ja korrektsus
 • B-kategooria juhiloa olemasolu
 • Keskkonnaregistri kasutamine

 

Kasuks tuleb:

 • Varasem erialane töökogemus
 • vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat tööd arenevas omavalitsuses
 • häid võimalusi eneseteostuseks- ja arenguks
 • ametiauto kasutamise võimalust
 • ametikohale vastavat täiendkoolitust

 

CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga  palume saata hiljemalt  01.07. 2017  aadressil: Keila Vallavalitsus, Paldiski mnt 21, Keila 76606 või e-posti aadressil: lea.koronen@keilavald.ee, info telefonil: 6776914