Keila valla valimiskomisjoni otsused

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 31

 

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 30

 

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 29

 

 

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 28

 

Keila vallavolikogu liikme Kuldar Vassiljev'i volituste taastamine Keila Vallavolikogus

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 27

 

Keila vallavolikogu liikme Tanel Lambing'u volituste peatumine ja asendusliikme määramine

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 26

 

 
KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 25
 
 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 24

 

Keila Vallavolikogu liikme Kalev Laast'u volituste peatumine, Keila Vallavolikogu asendusliikme Peeter Kõresaare volituste ennetähtaegne lõppemine ning Jüri Rumm'i määramine puuduva volikogu liikme asemele

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 23

 

Keila Vallavolikogu liikme Mart Arrak'u volituste peatumine ja asendusliikme määramine

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 22

 

Keila Vallavolikogu liikme Siiri Antsmäe volituste peatumine ja asendusliikme määramine

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 21

 

Keila Vallavolikogu liikme Jelena Adler'i volituste ennetähtaegna lõpetamine Keila Vallavolikogus

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 20

 

Keila Vallavolikogu liikme Priit Jalakas'e volituste taastamine Keila Vallavolikogus

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 19

 

Keila Vallavolikogu liikme Peeter Schneider'i  volituste taastamine Keila Vallavolikogus

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 18

 

Keila vallavolikogu liikme Jüri Karisma volituste peatumine ja asendusliikme määramine

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 17

 

Keila Vallavolikogu liikme Kalle Ollema volituste taastamine

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 16

 

Keila Vallavolikogu liikme Priit Jalakas´e volituste peatumine ja asendusliikme määramine 

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 15

 

Keila Vallavolikogu liikme Kalle Ollema volituste peatumine ja asendusliikme määramine 

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 14

 

Keila Vallavolikogu liikme Peeter Schneider´i volituste peatumine ja asendusliikme määramine 

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 13

 

Keila Vallavolikogu liikme Jelena Adler´i volituste peatumine ja asendusliikme määramine 

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 12

 

Keila Vallavolikogu esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine 

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 11

 

Keila Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine 

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 10

 

Keila Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine 

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 9

 

Keila Vallavolikogu liikmete registreerimine 

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 8

 

Hääletamissedelite ülelugemise aja ja koha määramine

 

KEILA VALLA VAKIMISKOMISJONI OTSUS NR 7

 

Keila valla valimiskomisjoni otsus 15. september 2013 nr 7 "Keila valla valimisringkond nr 1 kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine ning kandidaatide koondnimekirja kinnitamine" 

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 6

 

Valimisliidu "UUED TUULED", Valimisliidu "KINDEL VALIK" ning Eesti Keskerakonna kandidaatide nimekirja registreerimine 

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 5

 

Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit nimekirja registreerimine 

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 4

 

Valimisliidu "UUED TUULED" nimekirja registreerimine 

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 3

 

Valimisliidu "UUED TUULED" registreerimine 

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 2

 

Valimisliidu "OMA KÜLA" nimekirja registreerimine 

 

KEILA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 1

 

Valimisliitude "OMA KÜLA" ja "KINDEL VALIK" registreerimine