Vasalemma jõgi

5.05.14

 

Keila valla edela piir kulgeb suuresti mööda Vasalemma jõge, mille hoiuala kaitse-eesmärk on hariliku hingi, hariliku võldase, jõesilmu, lõhe, rohe-vesihobu ja paksukojalise jõekarbi elupaikade ning jõgede ja ojade elupaigatüübi kaitse.

Hoiualad on määratud elupaikade ja kasvukohtade kaitseks. Hoiualadega ei ole seotud teisi piiranguid kui see, et juhul kui hoiualal kavandatakse tegevust, mis võib antud hoiuala kahjustada, siis tuleb kavandatava tegevuse mõju hinnata ning hoiuala seisundit kahjustavad tegevused keelustada.

 

Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas (Vasalemma jõe hoiuala on nimetatud § 1 lõige 1 punkt 22 all).