Volikogu komisjonide protokollid 2014

 

KOKS § 51 lg 3 ja 4 kohaselt kirjutab komisjoni koosoleku protokollile alla koosoleku juhataja, kes vastutab protokollis sisalduvate andmete õigsuse eest.

 

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokollid

 

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 15.01.2014

 

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 18.02.2014-19.02.2014

 

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 19.03.2014

 

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 23.04.2014

 

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 21.05.2014

 

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 17.06.2014

 

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 25.08.2014

 

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 21.10.2014

 

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 19.11.2014

 

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokollid

 

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 06.01.2014

 

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 20.03.2014

 

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 24.04.2014

 

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 19.05.2014

 

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 17.06.2014

 

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 23.10.2014

 

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 20.11.2014

 

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 10.12.2014

 

Sotsiaalkomisjoni protokollid

 

Sotsiaalkomisjoni protokoll 16.01.2014

 

Sotsiaalkomisjoni protokoll 12.02.2014

 

Sotsiaalkomisjoni protokoll 12.03.2014

 

Sotsiaalkomisjoni protokoll 16.04.2014

 

Sotsiaalkomisjoni protokoll 28.05.2014

 

Sotsiaalkomisjoni protokoll 13.06.2014

 

Sotsiaalkomisjoni protokoll 13.08.2014

 

Sotsiaalkomisjoni protokoll 10.09.2014

 

Sotsiaalkomisjoni protokoll 15.10.2014

 

Sotsiaalkomisjoni protokoll 19.11.2014

 

Rahanduskomisjoni protokollid

 

Rahanduskomisjoni protokoll 27.01.2014

 

Rahanduskomisjoni protokoll 18.02.2014

 

Rahanduskomisjoni protokoll 25.03.2014

 

Rahanduskomisjoni protokoll 22.04.2014

 

Rahanduskomisjoni protokoll 20.05.2014

 

Rahanduskomisjoni protokoll 17.06-26.06.2014

 

Rahanduskomisjoni protokoll 12.07-15.07.2014

 

Rahanduskomisjoni protokoll 19.08.2014

 

Rahanduskomisjoni protokoll 22.10.2014

 

Rahanduskomisjoni protokoll 11.12.2014

 

Rahanduskomisjoni protokoll 30.12.2014

 

Revisjonikomisjoni protokollid

 

Revisjonikomisjoni protokoll 29.01.2014

 

Revisjonikomisjoni protokoll 31.03.2014

 

Revisjonikomisjoni protokoll 16.04.2014

 

Revisjonikomisjoni protokoll 27.06.2014

 

Revisjonikomisjoni protokoll 30.10.2014

 

Revisjonikomisjoni protokoll 24.11.2014

 

Revisjonikomisjoni protokoll 10.12.2014

 

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokollid

 

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 12.02.2014

 

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 18.03.2014

 

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 20.03.2014-22.03.2014

 

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 22.04.2014

 

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 20.05.2014

 

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 16.06.2014

 

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 10.07-14.07.2014

 

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 21.08.2014

 

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 16.09.2014

 

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 03.11.2014

 

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 17.11.2014