Volikogu komisjonide protokollid 2015

 

 

KOKS § 51 lg 3 ja 4 kohaselt kirjutab komisjoni koosoleku protokollile alla koosoleku juhataja, kes vastutab protokollis sisalduvate andmete õigsuse eest.

 

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokollid

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 21.01.2015

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 18.02.2015

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 18.03.2015

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 23.04.2015

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 20.05.2015

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 27.08.2015

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 16.09.2015

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 29.09.2015

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 22.10.2015

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 18.11.2015

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 09.12.2015

 

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokollid

Ettevõtlus ja arengukomisjoni protokoll 20.01.2015

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 19.02.2015

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 17.03.2015

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 24.04.2015

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 20.05.2015

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 09.06.2015

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 16.09.2015

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 21.10.2015

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 19.11.2015

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 09.12.2015

Sotsiaalkomisjoni protokollid

Sotsiaalkomisjoni protokoll 21.01.2015

Sotsiaalkomisjoni protokoll 18.02.2015

Sotsiaalkomisjoni protokoll 18.03.2015

Sotsiaalkomisjoni protokoll 22.04.2015

Sotsiaalkomisjoni protokoll 20.05.2015

Sotsiaalkomisjoni protokoll 10.06.2015

Sotsiaalkomisjoni protokoll 19.08.2015

Sotsiaalkomisjoni protokoll 21.10.2015

Sotsiaalkomisjoni protokoll 18.11.2015

Sotsiaalkomisjoni protokoll 9.12.2015

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokollid

Rahanduskomisjoni protokoll 21.01.2015

Rahanduskomisjoni protokoll 04.02.2015

Rahanduskomisjoni protokoll 18.02.2015

Rahanduskomisjoni protokoll 18.03.2015

Rahanduskomisjoni protokoll 22.04.2015

Rahanduskomisjoni protokoll 29.04.2015

Rahanduskomisjoni protokoll 20.05.2015

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 10.06.2015

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 19.08.2015

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 09.09.2015

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 16.09.2015

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 21.10.2015

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 18.11.2015

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 09.12.2015

 

Revisjonikomisjoni protokollid

Revisjonikomisjoni protokoll 23.01.2015

Revisjonikomisjoni protokoll 23.02.2015

Revisjonikomisjoni protokoll 27.03.2015

Revisjonikomisjoni protokoll 10.04.2015

Revisjonikomisjoni protokoll 14.05.2015

Revisjonikomisjoni protokoll 15.06.2015

Revisjonikomisjoni protokoll 31.08.2015

Revisjonikomisjoni protokoll 15.09.2015

Revisjonikomisjoni protokoll 04.11.2015

Revisjonikomisjoni protokoll 26.11.2015

Revisjonikomisjoni protokoll 28.12.2015

 

Revisjonikomisjoni tegevusaruanne 23.02.2015

Revisjonikomisjoni tegevusaruanne 19.06.2015

 

Revisjonikomisjoni akt nr 1

Revisjonikomisjoni akt nr 2

Revisjonikomisjoni akt nr 3

Revisjonikomisjoni akt nr 4

 

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokollid

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 19.01.2015

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 17.02.2015

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 24.03.2015

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 20.04.2015

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 19.05.2015

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 18.08.2015

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 15.09.2015

Haridus-. kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 20.10.2015

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 17.11.2015