Volikogu komisjonide protokollid 2016

 

KOKS § 51 lg 3 ja 4 kohaselt kirjutab komisjoni koosoleku protokollile alla koosoleku juhataja, kes vastutab protokollis sisalduvate andmete õigsuse eest.

 

Haldusreformikomisjoni (ajutine) protokollid

Haldusreformikomisjoni protokoll 21.03.2016

Haldusreformikomisjoni protokoll 30.06.2016

Haldusreformikomisjoni protokoll 22.07.2016

Haldusreformikomisjoni protokoll 07.09.2016

Haldusreformikomisjoni protokoll 23.09.2016

Haldusreformikomisjoni protokoll 21.10.2016

Haldusreformikomisjoni protokoll 18.11.2016

Haldusreformikomisjoni protokoll 14.12.2016

Haldusreformikomisjoni protokoll 27.12.2016

 

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokollid

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 20.01.2016

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 20.04.2016

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 18.05.2016

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 08.06.2016

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 20.07.2016

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 17.08.2016

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 21.09.2016

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 19.10.2016

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 16.11.2016

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 14.12.2016

 

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokollid

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 20.01.2016

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 17.02.2016

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 23.03.2016

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 21.04.2016

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 18.05.2016

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 21.06.2016

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 20.07.2016

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 17.08.2016

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 20.09.2016

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 19.10.2016

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 16.11.2016

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 14.12.2016

 

Sotsiaalkomisjoni protokollid

Sotsiaalkomisjoni protokoll 20.01.2016

Sotsiaalkomisjoni protokoll 17.02.2016

Sotsiaalkomisjoni protokoll 23.03.2016

Sotsiaalkomisjoni protokoll 20.04.2016

Sotsiaalkomisjoni protokoll 18.05.2016

Sotsiaalkomisjoni protokoll 08.06.2016

Sotsiaalkomisjoni protokoll 20.07.2016

Sotsiaalkomisjoni protokoll 17.08.2016

Sotsiaalkomisjoni protokoll 21.09.2016

Sotsiaalkomisjoni protokoll 19.10.2016

Sotsiaalkomisjoni protokoll 16.11.2016

Sotsiaalkomisjoni protokoll 14.12.2016

 

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokollid

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 20.01.2016

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 17.02.2016

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 23.03.2016

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 21.04.2016

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 18.05.2016

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 08.06.2016

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 20.07.2016

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 17.08.2016

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 21.09.2016

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 19.10.2016

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 16.11.2016

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 14.12.2016

 

Revisjonikomisjoni protokollid

Revisjonikomisjoni protokoll 09.02.2016

Revisjonikomisjoni protokoll15.02.2016

Revisjonikomisjoni protokoll 07.03.2016

Revisjonikomisjoni protokoll 20.04.2016

Revisjonikomisjoni protokoll 13.05.2016

Revisjonikomisjoni protokoll 18.05.2016

Revisjonikomisjoni protokoll 09.06.2016

Revisjonikomisjoni protokoll 22.07.2016

Revisjonikomisjoni protokoll 31.08.2016

Revisjonikomisjoni protokoll 30.09.2016

Revisjonikomisjoni protokoll 24.10.2016

Revisjonikomisjoni protokoll 21.12.2016

 

 

Revisjonikomisjoni akt nr 6 /

Keila Vallavalitsuse seisukohad/

Keila Vallavolikogu 27.05.2016 otsus nr 270/0516

Revisjonikomisjoni akt nr 7

Revisjonikomisjoni akt nr 8

Revisjonikomisjoni akt nr 9

Revisjonikomisjoni akt nr 10

 

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokollid

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 16.02.2016

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 22.03.2016

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 19.04.2016

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 19.07.2016

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 16.08.2016

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 20.09.2016

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 18.10.2016

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 18.11.2016