Volikogu komisjonide protokollid 2017

KOKS § 51 lg 3 ja 4 kohaselt kirjutab komisjoni koosoleku protokollile alla koosoleku juhataja, kes vastutab protokollis sisalduvate andmete õigsuse eest.

 

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokollid

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 24.01.2017

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll15.02.2017

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 22.03.2017

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 19.04.2017

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 23.05.2017

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 14.06.2017

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 27.06.2017

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 22.08.2017

 

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokollid

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 24.01.2017

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 22.03.2017

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 19.04.2017

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 24.05.2017

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 14.06.2017

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 27.06.2017

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 22.08.2017

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 19.09.2017

 

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokollid

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 24.01.2017

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 15.02.2017

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 22.03.2017

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 19.04.2017

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 24.05.2017

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 14.06.2017

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 27.06.2017

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 23.08.2017

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 17.09.2017

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 09.10.2017

 

Haldusreformikomisjoni (ajutine) protokollid

Haldusreformikomisjoni protokoll 31.01.2017

Haldusreformikomisjoni protokoll 24.03.2017

Haldusreformikomisjoni protokoll 28.04.2017

Haldusreformikomisjoni protokoll 10.07.2017

 

Revisjonikomisjoni protokollid

Revisjonikomisjoni protokoll 31.01.2017

Revisjonikomisjoni protokoll 16.02.2017

Revisjonikomisjoni protokoll 08.05.2017

Revisjonikomisjoni protokoll 29.05.2017

Revisjonikomisjoni protokoll 15.06.2017

Revisjonikomisjoni protokoll 25.07.2017

Revisjonikomisjoni protokoll 23.08.2017

Revisjonikomisjoni protokoll 29.09.2017

Revisjonikomisjoni protokoll 13.10.2017

 

Revisjonikomisjoni akt nr 11

Revisjonikomisjoni akt nr 12

 

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokollid

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 24.01.2017

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 14.02.2017

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 21.03.2017

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 18.04.2017

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 23.05.2017

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 13.06.2017

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 18.07.2017

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 22.08.2017

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 20.09.2017

 

Sotsiaalkomisjoni protokollid

Sotsiaalkomisjoni protokoll 15.02.2017

Sotsiaalkomisjoni protokoll 22.03.2017

Sotsiaalkomisjoni protokoll 19.04.2017

Sotsiaalkomisjoni protokoll 24.05.2017

Sotsiaalkomisjoni protokoll 14.06.2017

Sotsiaalkomisjoni protokoll 26.07.2017

Sotsiaalkomisjoni protokoll 23.08.2017

Sotsiaalkomisjoni protokoll 20.09.2017