Volikogu komisjonide protokollid 2017

KOKS § 51 lg 3 ja 4 kohaselt kirjutab komisjoni koosoleku protokollile alla koosoleku juhataja, kes vastutab protokollis sisalduvate andmete õigsuse eest.

 

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokollid

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll 24.01.2017

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll15.02.2017

 

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokollid

Ettevõtlus- ja arengukomisjoni protokoll 24.01.2017

 

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokollid

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 24.01.2017

Haldus- ja rahanduskomisjoni protokoll 15.02.2017

 

Haldusreformikomisjoni (ajutine) protokollid

Haldusreformikomisjoni protokoll 31.01.2017

 

Revisjonikomisjoni protokollid

Revisjonikomisjoni protokoll 31.01.2017

Revisjonikomisjoni protokoll 16.02.2017

 

Revisjonikomisjoni akt nr 11

 

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokollid

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 24.01.2017

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll 14.02.2017

 

Sotsiaalkomisjoni protokollid

Sotsiaalkomisjoni protokoll 15.02.2017