Volikogu määrused 2012

27.08.14

52. Laulasmaa Kooli arengukava kinnitamine

 

53. Lehola Kooli arengukava kinnitamine

 

54. Klooga Kooli arengukava kinnitamine

 

55. Klooga Lasteaia arengukava kinnitamine

 

56. Keila valla 2012.a. eelarve teine lugemine

 

57. Keila valla põhimääruse kehtestamise II lugemine

 

58. Keila valla raamatukogude ja avaliku internetipunkti kasutamise eeskirja kinnitamine

 

59. Laulasmaa Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

 

60. Laulasmaa Raamatukogu arengukava kinnitamine

 

61. Klooga Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

 

62. Klooga Raamatukogu arengukava kinnitamine

 

63. Lehola Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

 

64. Lehola Raamatukogu arengukava kinnitamine

 

65. Keila valla 2012.a. eelarve III lugemine ja kinnitamine

 

66. Keila valla põhimääruse kinnitamine

 

67. Keila valla 2012.a lisaeelarve kinnitamine

 

68. Keila Vallavalitsuse teenistujate struktuuri, koosseisu, palgamäärade ja palgatungimuste kinnitamine

 

69. Keila Vallavolikogu 16.12.2010 määruse nr 37 "Laulasmaa Kooli põhimääruse kinnitamine" muutmine

 

70. Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuse arengukava kinnitamine aastateks 2012-2017

 

71. Keila Vallavolikogu 20.12.2011 määruse nr 49 "Keila vallaasutuste struktuuri, teenistujate koosseisude, palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine" täiendamine

 

72. Keila vallaasutuste ruumide rendile andmise korra ja hinnakirja kehtestamine

 

73. Keila Vallavalitsuse teenistujate struktuuri, koosseisu, palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine

 

74. Keila vallaasutuste struktuuri, teenistujate koosseisude, palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine

 

75. Keila valla 2012.a. lisaeelarve esimene lugemine

 

76. Keila valla eelarvestrateegia 2012-2016 vastuvõtmine

 

77. Keila Vallavalitsuse teenistujate struktuuri, koosseisu, palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine

 

78. Keila vallas avalike ürituste korraldamise korra kehtestamine

 

79. Toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

 

80. Keila valla 2012.a. lisaeelarve teine lugemine ja kinnitamine

 

81. Ühekordse sünnitoetuse maksmise määra ja korra kehtestamine

 

82. Matusetoetuse maksmise määra ja korra kehtestamine

 

83. Koolieelsete lasteasutuste vanemapoolse osalustasu määra ja kasutamise korra kehtestamine

 

84. Keila vallaasutuste ruumide rendile andmise korra ja hinnakirja kehtestamine

 

85. Lapsehoiuteenuse ja eralasteaia teenuse toetuse osutamise tingimuste ja korra kehtestamine

 

86. Keila vallaasutuste struktuuri, teenistujate koosseisude, palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine

 

87. Maamaksumäära kehtestamine 2013. aastaks

 

88. Maamaksu toetuse suuruse ja määramise korra kehtestamine 2013. aastaks

 

89. Keila valla 2013. aasta eelarve esimene lugemine

Toimetaja: LIISI LING