Volikogu määrused 2014

30.12.14

5. Keila Vallavalitsuse (ametiasutuse) palgajuhendi kinnitamine

 

6. Keila valla hallatavate asutuste struktuuri, teenistujate koosseisude, palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine

 

7. Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra kehtestamine

 

8. Koolieelsete lasteasutuste vanemapoolse osalustasu määra ja kasutamise korra kehtestamine

 

9. Keila valla 2014. aasta eelarve teine lugemine ja kinnitamine

 

10. Puudega lapse tugiisikuteenuse osutamise kord koolieelses lasteasutuses

 

11. Maamaksu toetuse kehtestamine kallasrajalt arvestatavale maamaksule

 

12. Keila valla avaliku korra eeskirja kehtestamine

 

13. Sünnitoetuse maksmise määra ja korra kehtestamine

 

14. Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

 

15. Keila valla 2014.a I lisaeelarve II lugemine ja kinnitamine

 

16. Aleviku- ja külavanema statuudi II lugemine ja kinnitamine

 

17. Sõidusoodustuse kehtestamine

 

18. Keila valla 2014.a II lisaeelarve kinnitamine

 

19. Keila valla aadresstähiste eeskirja II lugemine ja kehtestamine

 

20. Keila valla hallatavate asutuste struktuuri, teenistujate koosseisude, palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine

 

21. Keila vallavolikogu 26.09.2014 a määruse nr 17 "Sõidusoodustuse kehtestamine"

tühistamine

 

22. Keila valla III lisaeelarve kinnitamine/Lisa

 

23. Keila valla 2014.a IV lisaeelarve kinnitamine/Lisa

 

24. Maamaksumäära kehtestamine 2015.aastaks

 

25. Keila valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2018 vastuvõtmine

Toimetaja: LIISI LING