Volikogu otsused 2005

27.08.14

1. Keila vallavolikogu aseesimehe valimiseks mloodustatud häältelugemiskomisjoni kinnitamine 

 

2. Keila vallavolikogu aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine 

 

3. Keila Vallavalitsuse lahkumispalve rahuldamine 

 

4. Keila vallavanema valimiseks moodustatud häältelugemiskomisjoni kinnitamine 

 

5. Vallavanema valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine 

 

6. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine 

 

7. Keila Vallavalitsuse palgalise liikme ametijuhendi kinnitamine ja töötasu määraamine 

 

8. Keila Vallavalitsuse palgalise liikme ametijuhendi kinnitamine ja töötasu määramine 

 

9. Keila Vallavolikogu alaliste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimisteks moodustatud häältelugemiskomisjoni kinnitamine 

 

10. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine 

 

11. Keila Vallavolikogu alaliste komisjonide esimeeste, aseesimeeste ja revisjonikomisjoni liikme valimisteks moodustatud häältelugemiskomisjoni kinnitamine 

 

12. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine 

 

13. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimiseks läbiviidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine 

 

14. keila Vallavolikogu maakomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine 

 

15. Keila Vallavolikogu maakomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine 

 

16. Keila Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine 

 

17. Keila Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine 

 

18. keila Vallavolikogu haldus- ja eelarvekomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine 

 

19. keila Vallavolikogu haldus- ja eelarvekomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine 

 

20. Keila Vallavolikogu alaliste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimisteks moodustatud häältelugemiskomisjoni kinnitamine 

 

21. Keila Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe valimiseks läbi9 viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine 

 

22. Keila Vallavolikogu haridus- kultuurikomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine 

 

23. Keila Vallavolikogu 27.11.2002.a. otsuse nr 018/1102 muutmine 

 

24. Lehola Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseisu muutmine 

 

25. Lohusalu Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 

 

26. Klooga Algkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 

 

27. Ajalehtede tellimine 

 

28. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine 

 

29. Keila Vallavolikogu maakomisjoni koosseisu kinnitamine 

 

30. Keila Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine 

 

31. Keila Vallavolikogu haldus- ja eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine 

 

32. Keila Vallavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine 

 

33. Keila Vallavolikogu 31.03.2005 otsuse nr 226/0305 muutmine 

 

34. Keila valla 2005.a. eelarve muudatuse I lugemine 

 

35. Keila valla 2005.a. lisaeelarve kinnitamine 

 

36. Mittetulundusühingus "Harjumaa Ühistranspordikeskus" osalemine 

 

37. Ehitiste peremehetuks tunnistamiseks ehitiste arvele võtmine 

 

38. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

39. Ilmse ebatäpsuse parandamine Keila Vallavolikogu 13.07.2005 otsuse nr 245/0708 preambulas 

 

40. Seisukoha andmine kinnisasja omandamise taotlusele 

 

41. Audiitori määramine 

 

42. Keila vallavanema palgamäära kinnitamine 

 

43. Keila valla 2005.a. eelarve muudatuse II lugemine ja kinnitamine 

 

44. Keila valla 2006.a. eelarve esimene lugemine 

 

45. Toetuse maksmine 

Toimetaja: LIISI LING