Volikogu otsused 2009 uus koosseis

23.07.14

1. Keila vallavolikogu aseesimehe valimiseks moodustatud häältelugemiskomisjoni kinnitamine

 

2. Keila vallavolikogu aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine

 

3. Keila Vallavalitsuse lahkumispalve rahuldamine

 

4. Keila vallavanema valimiseks moodustatud häältelugemiskomisjoni kinnitamine

 

5. Vallavanema valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine

 

6. Keila Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine

 

7. Vallavalitsuse liikmete koosseisu kinnitamine

 

8. Keila Vallavalitsuse palgalise liikme ametijuhendi kinnitamine ja töötasu määramine

 

9. Keila Vallavalitsuse palgalise liikme ametijuhendi kinnitamine ja töötasu määramine

 

10. Esindajate määramine Harju Omavalitsuste Liidu juurde

 

11. Keila Vallavolikogu alaliste komisjonide esimeeste, aseesimeeste ja revisjonikomisjoni liikme valimisteks moodustatud häältelugenmiskomisjoni kinnitamine

 

12. Keila vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine

 

13. Keila vallavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine

 

14. Keila vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine

 

15. Keila vallavolikogu maakomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine

 

16. Keila vallavolikogu maakomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine

 

17. Keila vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine

 

18. Keila vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine

 

19. Keila vallavolikogu haldus-eelarvekomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine

 

20. Keila vallavolikogu haldus-eelarvekomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine

 

21. Keila vallavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine

 

22. Keila vallavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine

 

23. Keila vallavolikogu arendus- ja abiprojektide komisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine

 

24. Keila vallavolikogu arendus- ja abiprojektide komisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine

 

25. Laulasmaa Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

26. Klooga Algkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

27. Lehola Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

28. Keila Vallavolikogu haldus-eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine

 

29. Keila Vallavolikogu maakomisjoni koosseisu kinnitamine

 

30. Keila Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine

 

31. Keila Vallavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

 

32. Keila Vallavolikogu arendus- ja abiprojektide komisjoni koosseisu kinnitamine

 

33. Esindaja määramine MTÜ Harju Ühistranspordikeskuse juurde

 

34. Keila valla kalmistute kasutamise eeskirja I lugemine

 

35. Keila Vallavolikogu 12.03.2009 otsuse nr 331/0309 "Hoonestusõiguse lepingu sõlmimine" kehtetuks tunnistamine

 

36. Esindajate määramine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule-Maapäevale

 

37. Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine

 

38. Korteriomandite koormamine kasutuskorraga

 

39. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

 

40. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

 

41. Vee-ettevõtja määramine suvila- ja aiandusühistute piirkonnas

 

42. Keila valla 2009.a. eelarve muudatuse II lugemine ja kinnitamine

 

43. Keila valla 2009.a. lisaeelarve kinnitamine

 

44. Keila valla 2010.a. eelarve esimene lugemine

 

45. Keila valla ametlike teadaannete avaldamise koha määramine

 

46. Ajalehtede tellimine

 

47. Keila Vallavolikogu haldus-eelarvekomisjoni koosseisu täiendamine

 

48. Keila vallavanema palgamäära kinnitamine

 

49. Keila Vallavolikogu 04.11.2009.a. otsuse nr 8/1109 "Keila Vallavalitsuse palgalise liikme ametijuhendi kinnitamine ja töötasu määramine" osaline muutmine

 

50. Keila Vallavolikogu 04.11.2009.a. otsuse nr 9/1109 "Keila Vallavalitsuse palgalise liikme ametijuhendi kinnitamine ja töötasu määramine" osaline muutmine

Toimetaja: LIISI LING