Volikogu otsused 2013 uus koosseis

16.07.14

1. Keila vallavolikogu aseesimehe valimiseks moodustatud häältelugemiskomisjoni kinnitamine

 

2. Keila vallavolikogu aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine

 

3. Keila Vallavalitsuse lahkumispalve rahuldamine

 

4. Keila vallavanema valimiseks moodustatud häältelugemiskomisjoni kinnitamine

 

5. Keila vallavanema valimine

 

6. Keila vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine

 

7. Vallavalitsuse liikmete koosseisu kinnitamine

 

8. AS Lahevesi põhikirja § 6 lõige 4 muutmine

 

9. Esindaja määramine MTÜ Harju Ühistranspordikeskuse juurde

 

10. Esindaja määramine Mittetulundusühingu "Lääne-Harju Koostöökogu" juurde

 

11. Esindajate määramine Harju Omavalitsuste Liidu juurde

 

12. Esindaja määramine Mittetulundusühingu "Harju Kalandusühing" juurde

 

13. Laulasmaa Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

14. Lehola Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

15. Klooga Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

16. Ajalehtede tellimine

 

17. Keila vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

 

18. Häältelugemiskomisjoni kinnitamine volikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimiseks

 

19. Keila vallavolikogu rahanduskomisjoni esimehe valimine

 

20. Keila vallavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimine

 

21. Keila vallavolikogu maa- ja keskkonnakomisjoni esimehe valimine

 

22. Keila vallavolikogu maa- ja keskkonnakomisjoni aseesimehe valimine

 

23. Keila vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe valimine

 

24. Keila vallavolikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe valimine

 

25. Keila vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe valimine

 

26. Keila vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimehe valimine

 

27. Keila vallavolikogu ettevõtlus- ja arengukomisjoni esimehe valimine

 

28. Keila vallavolikogu ettevõtlus- ja arengukomisjoni aseesimehe valimine

 

29. Keila vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine

 

30. Keila vallavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimine

 

31. Keila vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine

 

32. Keila Vallavolikogu rahanduskomisjoni liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine

 

33. Keila Vallavolikogu maa- ja keskkonnakomisjoni liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine

 

34. Keila Vallavolikogu haridus- , kultuuri- ja spordikomisjoni liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine

 

35. Keila Vallavolikogu ettevõtlus- ja arengukomisjoni liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine

 

36. Pedagoogide lisatasu kinnitamine 2014. aastaks

 

37. Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide, noorsootöötajate ja asutuste juhtide puhkuse ulatuse kinnitamine 2014. aastaks

 

38. Eesti Maaomavalitsuste Liidust väljaastumine

 

39. Eesti Liinade Liidu liikmeks astumine ning esindatajate määramine

 

40. Maa sihtotstarbe muutmine

 

41. Maa isikliku kasutusõiguse seadmine Klooga kalmistu 2 kinnistule

 

42. Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa HARM-058 (L.MK.HA-32027) muutmise taotluse osas Karjaküla alevikus Karjaküla karjääri mäeeraldise kohta

 

43. Keila Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine

 

44. Häältelugemiskomisjoni kinnitamine

 

45. Keila vallavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimine

Toimetaja: LIISI LING